Groeifaciliteit door coronacrisis opengesteld tot 1 juli 2021

Ondernemingen konden in eerste instantie tot 1 juli 2020 gebruikmaken van de Groeifaciliteit. Een aantal financieringselementen uit de Groeifaciliteit zijn op termijn ook te regelen via het dit jaar gestarte Invest-NL. Daarom zou de Groeifaciliteit stoppen. Maar vanwege de coronacrisis wordt de geplande einddatum verlengd met 1 jaar. Daarmee staat de uitfasering van de Groeifaciliteit nu op 1 juli 2021.

10 april 2020 | Door redactie

De Groeifaciliteit is een regeling waarbij de financierder van risicodragend vermogen van ondernemingen een overheidsgarantie van 50% krijgt. Dit houdt in dat de overheid 50% van het verlies vergoedt als de financiering onverwachts een verlies veroorzaakt voor de financierder.

Snellere verstrekking risicokapitaal voor ondernemingen

De Groeifaciliteit moet ertoe leiden dat financiële instellingen eerder risicokapitaal willen verstrekken aan ondernemingen. Risicokapitaal bestaat uit het eigen vermogen en het achtergestelde deel van het vreemd vermogen van uw onderneming. Dit vermogen speelt een belangrijke rol bij de financiering van een snelle groei, overname, buy-out en internationalisering, maar ook bij een minder gunstige situatie zoals een reorganisatie. 

Door coronacrisis blijft Groeifaciliteit naast Invest-NL langer beschikbaar

In januari van dit jaar is het investeringsfonds Invest-NL gelanceerd. Met de komst van Invest-NL was  het de bedoeling de Groeifaciliteit snel af te bouwen en op 1 juli 2020 te stoppen. De ambitie van Invest-NL is Nederland duurzamer en innovatiever maken.  Invest-NL richt zich nu nog op snelgroeiende innovatieve ondernemingen en is razend populair: binnen de eerste week waren er al 120 aanvragen binnen. Omdat Invest-NL nu nog niet is ingericht op doelen die wel via de Groeifaciliteit gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld financiering voor een sterkere balans, of voor reorganisaties die zeker in deze coronacrisis noodzakelijk zullen zijn, blijft de Groeifaciliteit tot 1juli 2021 open zo blijkt uit een kamerbrief (pdf). Als uw onderneming van de Groeifaciliteit wil profiteren, kan er door uw financierder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag worden ingediend. Een directe aanvraag bij RVO.nl is niet mogelijk.

Bijlagen bij dit bericht