Het verschil: het klassieke model en bemiddelingsmodel

Voor organisaties in het mkb is het niet altijd even makkelijk om aan financiering te komen. De geldkraan wordt bij de bank steeds meer dichtgedraaid. Gelukkig biedt de kredietunie in sommige gevallen uitkomst. We onderscheiden 2 soorten kredietunies: het klassieke model en het bemiddelingsmodel.

1 oktober 2019 | Door redactie

Een kredietunie is een coöperatie van mkb-organisaties, georganiseerd per branche of regio, die uit een gemeenschappelijke kas leningen verstrekken aan kredietnemers. Kredietunies verschaffen lineaire leningen van € 50.000 tot € 250.000 met een looptijd tussen 1 en 10 jaar. Een kredietunie trekt middelen aan van leden van de coöperatie en/of professionele marktpartijen. De leden investeren samen in de branche of de regio en delen ook het investeringsrisico. Kredietnemers krijgen ondersteuning van een coach, die ook lid is van dezelfde kredietunie.

Risico en rendement delen

We onderscheiden 2 soorten kredietunies: het klassieke model en het bemiddelingsmodel. Bij het klassieke model wordt krediet uitsluitend namens alle inleggende leden verstrekt. Het volledige risico maar ook het eventuele rendement wordt gezamenlijk gedeeld. Bij het bemiddelingsmodel wordt één lid of meerdere leden als individuele investeerders gekoppeld aan één kredietvrager. Bij het bemiddelingsmodel wordt het risico en het rendement alleen gedeeld door de leden die hebben geïnvesteerd.

Twee brancheverenigingen 

Er zijn 2 brancheverenigingen: Kredietunie Nederland en de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Binnen Kredietunie Nederland wordt alleen volgens het klassieke model gewerkt. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies werken zowel volgens het klassieke model als het bemiddelingsmodel. Zij kennen daarnaast ook nog de hybride constructie: een combinatie van het klassieke en het bemiddelingsmodel.

KLASSIEKE MODEL: de kredietunie verstrekt krediet aan een lid namens alle leden, het risico en eventuele rendement van een lening wordt gezamenlijk gedeeld.

BEMIDDELINGSMODEL: krediet wordt verstrekt aan een lid van de kredietunie door een ander lid of meerdere leden, die samen het risico en het rendement delen.

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.