Kamer wil onderzoek naar mkb-bank én nullijn regeldruk

De Tweede Kamer wil meer actie van het kabinet bij het terugdringen van de regelrompslomp voor het mkb. Dat blijkt uit de aangenomen moties bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Ook moet het kabinet kijken naar de financieringsmogelijkheden in het mkb, bijvoorbeeld via een ‘mkb-bank’.

16 november 2020 | Door redactie

Overheidsbureaucratie en ‘onzinnige’ regels zijn ondernemers al tijden een doorn in het oog. Onlangs luidde ondernemersorganisatie MKB-Nederland nogmaals de noodklok dat de aanpak van het regelwoud beter moet. De aangekondigde regelgeving in de huidige kabinetsperiode telt al op tot bijna € 1,2 miljard aan kosten voor het bedrijfsleven, zo heeft de organisatie laten uitzoeken.

Eén regel schrappen voor elke nieuwe regel

De Rijksoverheid doet al jaren zijn best om te snoeien in het regelwoud. Zo heeft dit kabinet volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken sinds de start 50 knelpunten aangepakt. Maar wat de Tweede Kamer betreft mag het kabinet nog wel wat meer gas geven. Zo heeft de Kamer een motie aangenomen die het kabinet opdraagt om ‘zich in te spannen voor een nullijn’ bij de ontwikkeling van de regeldruk voor ondernemers. Diezelfde motie stelt dat het wenselijk is dat een volgend kabinet met een ‘concrete doelstelling’ komt voor de verlaging van de regeldruk. Ook een motie over een ‘one in, one out’-systeem heeft de goedkeuring gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Bij zo’n systeem moet er voor elke nieuwe regel óók een regel verdwijnen. De Kamer heeft het kabinet opgedragen om een nieuw kabinet te voorzien van een onderzoek naar de plussen en minnen van zo’n systeem.

Onderzoek naar speciale mkb-bank

Enkele andere moties die zijn aangenomen gaan over faciliteiten voor het mkb. Zo stond de volledige Kamer achter een motie die de kredietverlening aan het mkb wil verbeteren. Volgens die motie moet het kabinet aan de slag om te zorgen dat mkb’ers en kleine familiebedrijven meer keuze (toolbox) krijgen voor hun financiering en er ook meer concurrentie komt op die markt. Daarbij moet ook onderzocht worden of een speciale ‘mkb-bank’ kan bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden voor kleinere ondernemers.
Ook voor een motie over bedrijfsopvolging gingen alle handen in de Tweede Kamer instemmend omhoog. De motie verzoekt de regering om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven en hoe beleid daarbij kan helpen. Een rapportage daarover moet er in het tweede kwartaal van 2021 zijn.