Kifid krijgt 26 klachten over rentederivaten

10 juli 2015 | Door redactie

Op dit moment hebben 26 ondernemingen zich bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gemeld met een klacht over een rentederivaat. Bij banken lopen nog eens 300 klachtenprocedures over deze complexe financiële producten.

In het nieuwsartikel ‘Klachtenloket voor derivatenslachtoffers’ kon u al lezen dat het Kifid klachten over rentederivaten zou gaan behandelen. In antwoorden op Kamervragen heeft minister Dijsselbloem van Financiën laten weten dat de eerste klachten nu zijn ingediend. Het is echter nog maar de vraag of die klachten ook in behandeling genomen zullen worden. De eisen voor de klachtenprocedure zijn streng. Kunt u niet bij het Kifid terecht, dan kunt u ook de gang naar de rechter wagen. In het nieuwsartikel ‘Bank moet schade door derivaten vergoeden’ las u al over een onderneming die met succes naar de rechter stapte.

Banken doen maanden over herbeoordeling

Naast de openstelling van het klachtenloket, heeft de Autoriteit Financiële Markten de banken ook opgedragen de nog lopende rentederivaten die zij met mkb-ondernemingen hebben afgesloten, opnieuw te beoordelen. Bij de herbeoordeling, die enkele maanden zal duren, moet de bank nagaan of het rentederivaat destijds op correcte wijze is afgesloten, en of deze nog wel passend is. Er zijn zo’n 17.000 rentederivaten verkocht aan kleine mkb-ondernemingen, die hierdoor in flinke financiële problemen kunnen komen. Uit de herbeoordeling kan blijken dat u in aanmerking komt voor compensatie. U las hier al over in het nieuwsartikel ‘Compensatie lonkt voor derivatenslachtoffers’.