Klachtzaken rentederivaten niet succesvol

28 juli 2016 | Door redactie

Onlangs is bekendgemaakt hoeveel klachtzaken over mkb-rentederivaten inmiddels afgerond zijn door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat er tot nu toe slechts 1 zaak toegewezen is.

Mkb-ondernemingen die, voor wat betreft de afwikkeling van mkb-rentederivaten, niet akkoord gaan met het stappenplan uit het herstelkader, kunnen naar het derivatenloket van het Kifid stappen. Tot nu toe hebben 45 ondernemingen ervoor gekozen om naar dit loket te stappen. Van dit totale aantal klachten heeft het Kifid 28 zaken afgehandeld.

Zaken rentederivaten vooral geschikt

De wijze waarop de 28 afgehandelde zaken zijn afgerond, vindt u terug in het onderstaande diagram. Van het aantal afgehandelde zaken zijn er 15 geschikt. Slechts 1 zaak is toegewezen en 2 zaken zijn afgewezen. De overige 10 zaken zijn op basis van inhoudelijke of procedurele argumenten afgerond. De 17 onbehandelde zaken houdt het Kifid aan, zodat deze mkb-ondernemingen de tijd hebben om te beslissen of zij tot een schikking willen komen met de bank. 

zaken rentederivaten.JPG