Maximaal 8 ton aan voordelen naar corona-ondernemer

De Europese Commissie (EC) heeft een tijdelijke regeling aangenomen waarin 5 soorten staatssteun zijn opgenomen. EU-lidstaten kunnen hierdoor flexibel omgaan met de staatssteun en ondersteuningsmaatregelen die zij aan ondernemingen bieden in verband met het coronavirus.

24 maart 2020 | Door redactie

De tijdelijke kaderregeling van de EC moet ervoor zorgen dat lidstaten de maatregelen kunnen nemen die nodig zijn om de economie te ondersteunen en ondernemingen overeind laten blijven. De regeling is dus een aanvulling op de vele andere mogelijkheden waarover de lidstaten op grond van de EU-staatssteunregels al beschikken om de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus te verzachten. De kaderregeling geldt tot eind december 2020.

5 soorten tijdelijke steun

In de tijdelijke kaderregeling zijn vijf soorten steun opgenomen:

  1. Verstrekken subsidies, belastingvoordelen instellen en voorschotten verlenen: de lidstaten kunnen regelingen opzetten om aan een onderneming maximaal € 800 000 toe te kennen om in de directe liquiditeitsbehoeften te voorzien. Tot dit bedrag is er geen sprake van verboden staatssteun.
  2. Het geven van overheidsgaranties voor leningen die door ondernemingen bij banken worden aangegaan: de lidstaten kunnen overheidsgaranties verlenen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan de ondernemers die deze nodig hebben.
  3. Gesubsidieerde overheidsleningen voor ondernemingen: de lidstaten kunnen ondernemingen leningen met een gunstig rentepercentage verstrekken. Deze leningen kunnen ondernemingen helpen om direct in hun kapitaal- en investeringsbehoeften te voorzien.
  4. Waarborgen voor banken die staatssteun naar de reële economie doorsturen: sommige lidstaten zijn van plan voort te bouwen op de bestaande leencapaciteit van de banken en hen te gebruiken als een kanaal voor steun aan ondernemingen, met name aan kleine en middelgrote ondernemingen. In de kaderregeling staat dat deze steun wordt beschouwd als rechtstreekse steun aan de klanten van de banken en niet aan de banken zelf, en geeft richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen banken zo weinig mogelijk wordt verstoord.
  5. Kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor exportondernemingen die risico’s lopen omdat ze niet meer kunnen leveren of niet betaald krijgen. Lidstaten kunnen hiervoor een kortlopende exportkredietverzekering verstrekken.

 

Bijlagen bij dit bericht