Mkb-beurs NPEX wacht op wederopstanding

22 november 2017 | Door redactie

De aandelenbeurs voor het mkb, NPEX, is voorlopig niet meer. De handel op de mkb-beurs is stilgelegd omdat de huidige vergunning niet toereikend blijkt voor het aantal beleggers en wijzigingen in wet- en regelgeving. Volgens NPEX zou het om een tijdelijke opschorting gaan.

De stillegging geldt alleen voor de verhandeling van effecten. Deze zomer waarschuwde de aandelenbeurs al dat er op termijn geen handel meer mogelijk zou zijn. Waarom NPEX de huidige perikelen niet heeft kunnen voorkomen is onbekend, maar er zijn inmiddels systeemaanpassingen doorgevoerd en er is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een aanvraag gedaan voor een uitbreiding van de bestaande vergunning. Op dit moment is onduidelijk wanneer AFM deze vergunning afgeeft en dus ook wanneer NPEX de handel weer openstelt.

Aandelenbeurs om alternatieve financiering te stimuleren

NPEX is specifiek bedoeld voor mkb-ondernemingen, die op deze wijze alternatieve financiering kunnen verkrijgen. Zo kreeg de aandelenbeurs in 2014 van het ministerie van Economische Zaken nog een lening van € 1 miljoen, opdat NPEX kon helpen de afhankelijkheid van mkb-ondernemingen van bankfinanciering terug te dringen.