MKB-Nederland wil maatwerk voor getroffen ondernemers

Sommige ondernemingen kunnen vanwege hun SBI-code of specifieke omstandigheden nog steeds geen beroep doen op coronasteunmaatregelen. In een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat pleit MKB-Nederland voor maatwerkoplossingen voor deze ondernemingen.

22 september 2020 | Door redactie

Volgens MKB-Nederland is maatwerk nodig voor ondernemingen die nog steeds buiten de boot vallen. Zij moeten, net als andere ondernemingen, de kans krijgen om te kunnen overleven, herstructureren en investeren. De belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf geeft aan zeer positief te zijn over de drie steunpakketten tot dusverre. Toch hoort MKB-Nederland nog steeds te vaak dat sommige ondernemingen en sectoren nog onvoldoende worden geholpen, terwijl ook zij te kampen hebben met forse omzetverliezen.

Uitbreiding van SBI-code

Voorbeelden van ondernemingen die geen beroep kunnen doen op de coronamaatregelen (tool), zijn logistieke ondernemingen en schoonmaakbedrijven die leveren aan getroffen sectoren, toeleveranciers in de luchtvaartsector en dienstverleners op het gebied van onderwijs en training. Ook toeleveranciers in de keten van evenementen worden vaak uitgesloten van steunmaatregelen, omdat zij ondanks eerdere uitbreidingen nog steeds niet tot de juiste SBI-code horen, de code van de hoofd- of nevenactiviteit van een onderneming in het Handelsregister.
MKB-Nederland hoopt op een extra uitbreiding van de lijst van SBI-codes. Is dat niet mogelijk, dan wenst MKB-Nederland een ‘generiek luik’, zodat ook bovengenoemde ondernemingen een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen als zij meer dan 40% procent omzetverlies hebben geleden.

Oplossingen in samenspraak met branches

De ondernemersorganisatie noemt in de brief (pdf) verder ondernemingen waarvoor de TVL onvoldoende uitkomst biedt vanwege de zeer hoge vaste lasten en hoge omzetverliezen. Dat zijn onder andere touringcarbedrijven, riviercruises en discotheken. Ook ondernemingen die afhankelijk zijn van seizoenen, hebben te maken met problemen. Voor ondernemingen in zwaar getroffen sectoren, zoals de evenementen- en de reissector, pleit MKB-Nederland voor verdere maatwerkoplossingen in samenspraak met de desbetreffende branches zelf.