Nieuw fonds voor non-bancaire financiers gelanceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het investeringsfonds Invest-NL hebben samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) gelanceerd. Met een eerste investering van € 200 miljoen zal DACI fondsen verstrekken aan niet-bancaire financierspartijen.

24 augustus 2021 | Door redactie

Het doel van DACI is om niet-bancaire financierspartijen te voorzien van het nodige kapitaal, zodat zij op hun beurt weer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) financieel kunnen ondersteunen. Invest-NL en EZK hebben beide € 50 miljoen ingelegd en het EIF heeft voor € 100 miljoen geïnvesteerd.

Gros leningen onder de € 2 miljoen 

DACI verstrekt financiering aan fondsen die het mkb steunen met leningen tot maximaal € 5 miljoen euro. Het is echter vooral de bedoeling dat 95% van alle leningen die worden verstrekt aan ondernemingen onder de € 2 miljoen liggen. Het is de verwachting van de samenwerkende partijen dat zo’n 250 Nederlandse mkb-ondernemingen financieel kunnen worden ondersteund via DACI. Voor een DACI-aanvraag kunnen non-bancaire financierspartijen terecht bij het EIF. Zij zijn verplicht om een los fonds op te zetten, waarvan minimaal 50% wordt gevuld met andere investeerders. Bij de aanvraag wordt onder andere getoetst of de aanvrager voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt.

Gedragscode en keurmerk 

Het is een pre als een non-bancaire financieringspartij voldoet aan de gedragscode van de Stichting MKB Financiering (SMF) voor gepast financieren en het keurmerk Erkend MKB Financier heeft. In de gedragscode zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van onder andere maximale rentetarieven, niet misleidende communicatie, en passend en verantwoord financieren. Het keurmerk ondersteunt financieringsadviseurs vooral bij de verdere professionalisering van het vak.