NOW populairste coronamaatregel binnen het mkb

Van alle mkb-ondernemingen in Nederland maakte 40% gebruik van 1 van de 3 grote financiële noodmaatregelen: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-1), de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en uitstel van betaling van belastingen. Van deze ondernemingen maakte nog eens 49% gebruik van 2 of 3 noodregelingen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent bekend.

1 september 2020 | Door redactie

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam het CBS met voorlopige cijfers over de steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen voor de financiering van ondernemingen die een financiële klap hebben gekregen als gevolg van de coronapandemie. Bij ondernemingen die 2 tot 250 werknemers in dienst hebben, kwam de NOW-1 als populairste coronamaatregel uit de bus. Die werd door 106.500 mkb-ondernemingen gebruikt. Onder ondernemingen die gebruikmaken van meerdere regelingen komt de combinatie NOW-1 en TOGS met 35.300 ondernemingen het vaakst voor. Daarna volgt de combinatie NOW-1, TOGS en belastinguitstel. Daar maakten 22.500 ondernemingen gebruik van.

Garantie via de Borgstelling MKB-kredieten
De ruim 3.000 ondernemingen die tot en met 31 juli een lening en garantie kregen via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), maakten bijna allemaal ook aanspraak op NOW-1, TOGS of belastinguitstel. Dat geldt ook voor bijna 70% van de ondernemingen met een tegemoetkoming voor de sierteeltsector en voor ongeveer 80% van de ondernemingen met uitstel van aflossing op een lening bij Qredits, en de startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die een Corona-overbruggingslening (COL-krediet) kregen.

Microbedrijven en zzp’ers maken weinig gebruik van maatregelen
Ongeveer 2/3 van de microbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen maakte geen gebruik van steunmaatregelen. Meer dan 3/4 van de ondernemingen in Nederland zijn eenmanszaken. Die maken relatief weinig gebruik van de onderzochte regelingen (11%). Speciaal voor deze ondernemingen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).