Ondanks kritiek maken financieel adviseurs toch verschil

Veel organisaties laten zich adviseren door accountants of andere financieel adviseurs. Deze financiële adviezen leiden wel tot meer aanvragen, maar niet per se tot succesvollere. Zo blijkt uit onderzoek dat aan 57% van de Nederlandse ondernemers wel eens een verkeerd financieel product is aangeraden.

14 februari 2020 | Door redactie

Bij organisaties binnen het mkb is er veel vraag naar financiering, ten behoeve van werkkapitaal om te investeren  én om allerlei soorten schulden in te kunnen lossen. Hoewel ondernemers soms kritisch zijn over hun financieel adviseur, is 54% van mening dat de financiële advisering uiteindelijk heeft geleid tot een hogere omzet of winstgevendheid.

Kansen voor accountants en financieel adviseurs

Veel bekende vormen van financieringsaanvragen wordt zonder hulp van experts ingediend. Het gaat dan om hypotheken, leningen bij banken en familie. Er zijn natuurlijk veel meer financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, factoring of allerlei ondernemersfaciliteiten die de overheid aanbiedt. Van  deze mogelijkheden maken organisaties veel minder snel gebruik, omdat kennis over deze regelingen ontbreekt. Daar liggen kansen voor accountants en financieel adviseurs.

Veel financieel adviseurs zijn bekenden van de klant

Uit het onderzoek blijkt dan weer wel dat 61% van de ondervraagden hun financieel adviseur vinden in hun privé-netwerk. Voor 65-plussers ligt dit percentage zelfs op 85%. Dat heeft ook een nadeel: er wordt met een minder kritische bril gekeken naar de (adviezen van de) adviseur, omdat het om een bekende gaat. 67% denkt  dat ze met financiële vraagstukken terecht kunnen bij dezelfde financieel adviseur. Deze gegevens volgen uit onderzoek door Markteffect in opdracht van Caple, die krediet verstrekt aan het mkb ter ondersteuning van de lange termijn strategie. Er deden 368 organisaties aan mee, met minimaal 10 medewerkers, uitgevoerd door Markteffect.