Ontwikkelingen rond subsidieaanvragen voor Horizon 2020

Met het programma Horizon 2020 willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Horizon 2020 heeft voor de periode 2014-2020 een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard. Voor wie nog niet bekend is met de specifieke juridische en financiële voorwaarden waaraan u bij deelname moet voldoen, is er een specifieke juridisch financiële basiscursus in het najaar.

26 juli 2019 | Door redactie

De doelstelling van de Europese Unie met Horizon 2020 is om de concurrentiekracht van Europa te versterken  door innovatie en wetenschap te stimuleren. Het programma biedt uw organisatie kansen om subsidie aan te vragen (tool) voor projecten die aansluiten bij een van de drie pijlers van Horizon 2020: maatschappelijke uitdagingen, industrieel leiderschap en wetenschap op topniveau (excellente kennisbasis). Een van de drie overkoepelende programma's van Horizon 2020 draait onder andere om betere toegang tot kapitaal voor de ondernemers en ondersteuning van het mkb. 

Speciale instrumenten voor het mkb

Horizon 2020 biedt ook instrumenten die specifiek op het mkb gericht zijn als duwtje in de rug naar de Europese markt. Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 ondersteunt het verkennen van nieuwe markten en het naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst. Het mkb-instrument bestaat uit 2 fases:

  • Fase 1: Haalbaarheidsstudie. Deze fase richt zich vooral op ondernemers die de Europese markt willen verkennen voor het opschalen van hun innovatie. Voor fase 1 is er nog maar 1 deadline op 5 september 2019. Hierna stopt deze subsidie. Het vaste subsidiebedrag per project is € 50.000.
  • Fase 2: Uitvoeren businessplan Voor deze fase is financiering beschikbaar van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (70%-subsidiepercentage). Deze fase richt zich vooral op innovatieve scale-ups die willen opschalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt willen brengen. De looptijd van een project is 12 tot 24 maanden. 

Cursus over Horizon 2020 biedt inzicht in regels Brussel

Om organisaties te helpen hun financiering rond te krijgen, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 9 oktober aanstaande een speciale cursus aan voor controllers, boekhouders, administratief medewerkers, projectmanagers, liaison/grant-officers of eigenaars van een eenmansbedrijf. In deze basiscursus staat het opzetten van een administratie rond een Horizon 2020-project centraal en wordt duidelijk met welke Brusselse regels en procedures uw organisatie bij de uitvoering van een Horizon 2020-project te maken krijgt. Ook het online beheren van de financiën via het ‘Research Participant Portal’ van de EC staat centraal. U kunt zich online aanmelden voor deze cursus.