Ook subsidie voor techniek die CO2 reduceert

Van 29 september tot 22 oktober 2020 staat de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) open. Er is € 5 miljard beschikbaar. De SDE++ is uitgebreid. Naast hernieuwbare energieproductie, is de subsidieregeling nu ook bestemd voor CO2-reducerende technieken.

21 februari 2020 | Door redactie

Over CO2 is veel te doen. Een van de afspraken is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Er was al een subsidieregeling om duurzame energie te stimuleren, de SDE++. Nu is de subsidieregeling uitgebreid om op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk uitstootvermindering te bereiken.

Rangschikking op basis van subsidiebehoefte

De openstelling van de SDE++ regeling verloopt op dezelfde manier als de al bekende SDE+ regeling.  Er wordt gewerkt in fases. De rangschikking vindt plaats op basis van de subsidiebehoefte die nodig is om een ton CO2 te reduceren. Vanaf 29 september, 9.00 uur astaat de subsidie open voor vermindering tot maximaal € 70 per ton CO2, vanaf 5 oktober 17.00 tot € 85 per ton CO2, vanaf 12 oktober 17.00 voor max € 180 per ton CO2 en in de periode 19 oktober tot 22 oktober, 17.00 uur staat de regeling open voor technologieën die maximaal € 300 per ton CO2 verminderen. Deze gefaseerde openstelling moet er voor zorgen dat aanvragers voor een zo laag mogelijke subsidie een aanvraag indienen. Op die manier wordt eerlijke concurrentie gestimuleerd, wat moet leiden tot meer innovatieve technieken.

Nieuwe technieken doen ook mee aan de SDE++

Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. In 2021 komen technieken als de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw al in aanmerking voor subsidie.  In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse.