Qredits belangrijk als kredietverstrekker in coronatijd

Naar aanleiding van Kamervragen over ondernemers in krediet-ellende kennen de staatssecretaris en ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën Qredits een belangrijke rol toe als kredietverstrekker. Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.

22 mei 2020 | Door redactie

Volgens de antwoorden op de Kamervragen heeft Qredits als onderdeel van het noodpakket banen en economie een daadkrachtige rol gespeeld. De non-profit dienstverlener die kleine Nederlandse ondernemingen financiert, heeft direct een loket geopend voor bestaande klanten. Zij krijgen 6 maanden lang uitstel van aflossing. Er zijn inmiddels 5.100 aanvragen goedgekeurd. 

Qredits biedt corona-overbruggingskrediet

Daarnaast verstrekt Qredits een zogenoemd corona-overbruggingskrediet. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Alleen bestaande ondernemers (dus geen starters) komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om een microkrediet van maximaal € 25.000 met een looptijd van maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij is. Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden. Voor het eerste jaar geldt een rentepercentage van 2%, daarna 5,75%. Voor een aanvraag voor het overbruggingskrediet moeten organisaties onder andere de definitieve jaarcijfers van 2018 en minimaal voorlopige cijfers van 2019 doorgeven. Ook moeten ze aangeven van welke steunmaatregelen van de overheid ze in coronatijd al gebruikmaken. Bij dit overbruggingskrediet hoort een gratis CrisisCoach om in deze crisistijden ondernemers onafhankelijk telefonisch te coachen. 

Qredits ook zelf ondersteund door de overheid

Qredits biedt ook ondernemers die een sociale of maatschappelijke doelstelling ambiëren een speciale kredietvorm aan. Met dit ideële doel verschilt de kredietverstrekker van reguliere banken, onder andere met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan. Dit type ondernemingen kenmerkt zich veelal door een gebrek aan financiële reserves. Om de risico’s voor deze doelgroep te verkleinen en de alternatieve financiering (tool) door te kunnen laten lopen, heeft het kabinet Qredits financieel ondersteund met een bedrag van maximaal € 6 miljoen, zodat Qredits de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen kan ondersteunen.