Regionale Financieringstafels moeten mkb helpen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ter ondersteuning van het mkb een actieplan opgesteld waarmee geld wordt vrijgemaakt voor onder andere digitalisering, innovatie en regionale samenwerking. Staatssecretaris Keijzer stelt uit dit budget € 1,1 miljoen beschikbaar voor zogenoemde regionale Financieringstafels.

8 maart 2019 | Door redactie

Bijna een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft behoefte aan externe financiering. Vooral kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers en startups krijgen vaak nul op het rekest bij de bank. Maar ook in het algemeen wordt het aandeel van bancair krediet in het totaal aan bedrijfsfinanciering gestaag kleiner. Dat betekent dat ondernemers steeds meer het oog laten vallen op alternatieve financiering (tool), zoals leasing en crowdfunding (tools). Deze financieringsvormen bieden meer mogelijkheden, maar er toegang toe krijgen is niet altijd even makkelijk. Met de regionale Financieringstafels moet de samenwerking tussen aanbieders van financiering en ondernemers die krediet nodig hebben om hun plannen van de grond te krijgen te bekostigen echt concreet worden. 

Financieringstafels moeten samenwerking bevorderen

De Financieringstafels moeten de samenwerking tussen ondernemingen en de financieringsnetwerken in de regio bevorderen. Aan deze financieringsnetwerken nemen bijvoorbeeld accountants, investeerders en ontwikkelingsmaatschappijen deel, met als doel zo veel mogelijk kapitaal en alternatieve financiering te genereren. Dat houdt ook in dat het geld uit diverse potjes komt en niet uit de portemonnee van één enkele financier. Ondernemers kunnen via de Financieringstafels in contact komen met diverse financiers in de eigen regio zodat (innovatieve) ondernemersplannen beter van de grond komen.