Renteverlaging bij Qredits door succesvol 2016

Qredits heeft per 1 januari 2017 het rentepercentage met 1% verlaagd. De organisaties die voor dit doorlopende zakelijke krediet in aanmerking komen, profiteren nu dus nog meer van een rentetarief dat lager is dan het rentetarief van de bank.

20 januari 2017 | Door redactie

Qredits is een non-profit dienstverlener die zich richt op het financieren van kleine Nederlandse ondernemingen. In 2016 heeft Qredits een groei doorgemaakt van 27% ten opzichte van 2015 en voor een totaalbedrag van € 42 miljoen aan zakelijke kredieten verstrekt.  Dit goede resultaat was de aanleiding om het rentepercentage voor alle nieuwe microkredieten en mkb-kredieten met 1% te verlagen. Dit is een  positieve ontwikkeling voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf die op zoek zijn naar alternatieve financiering (tool)

Qredits boekte succes in 2016

Sinds 2015 kunnen ondernemingen bij Qredits voor maximaal € 250.000 een kredietaanvraag indienen. Daarnaast kunnen startende en bestaande ondernemingen uit het mkb tot een bedrag van maximaal € 50.000 aan microkrediet aanvragen. Het aantal verstrekte microkredieten steeg met 10% naar 1.490 (€ 30 miljoen). In aanvulling op het microkrediet kunnen mkb-ondernemingen gebruikmaken van het mkb-krediet. Dit is een lening voor een bedrag van minimaal € 50.000 tot maximaal € 250.000. Daarvan werden er in 2016 105 verleend (€ 10 miljoen). Sinds 1 juni 2016 biedt Qredits een nieuw flexibel krediet aan, dat alleen in combinatie met een lening van Qredits wordt verstrekt. Dit doorlopende zakelijke krediet (tot € 25.000) heeft de functie van werkkapitaal (tools). Werkkapitaal is het geld dat een onderneming tijdens de dagelijkse werkzaamheden nodig heeft om bijvoorbeeld leveranciers te betalen.