Ruim kwart mkb’ers heeft investeringsbehoefte

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar investerings- en financieringsgedrag van zzp’ers en mkb’ers. De KvK wil daarmee de dienstverlening voor ondernemers op het gebied van financieren en investeren verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat er verschil is tussen beide groepen qua financieringsbehoefte.

24 januari 2020 | Door redactie

Het onderzoek had betrekking op het jaar 2018. Daarin had 14% van de zzp’ers en 27% van de mkb’ers behoefte aan financiering voor met name bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en het opstarten van hun onderneming. Als het gaat om bedrijfsmiddelen bleken er vooral investeringen nodig te zijn voor de aanschaf van machines, de inventaris en ICT-ontwikkeling. Bij werkkapitaal gaat het geld vooral naar voorraden, debiteuren (tool) en lonen.  Hoewel ondernemers  nog graag aankloppen bij de bank met de vraag om krediet te verstrekken,  gaf 57% van de ondervraagden aan dat investeren vooral gebeurt met eigen middelen. 31% maakt gebruik van een financieringsmix (externe middelen, eigen middelen en subsidies samen), 7% maakte alleen gebruik van externe geldschieters en 5% alleen van subsidies of fiscale ondernemersfaciliteiten.

Externe financiering te duur

Dat de weg naar externe financierders niet veel bewandeld wordt, heeft vooral te maken met de kosten en het rentepercentage. Daarnaast kunnen zzp’ers externe financiers niet de benodigde financiële zekerheid bieden. Hoewel de KvK adviseurs in dienst heeft om ondernemers ook bij financiering te helpen, komt uit het onderzoek dat slechts 13% van de ondernemers behoefte heeft aan informatie over de financiering. Als ze al op zoek gaan naar informatie, dan gebruiken ze de bank (51%), het internet (46%), een financieel adviseur (30%), een accountant (24%) of een boekhouder (21%) als informatiebron, zo blijkt uit het onderzoek