Staat van het mkb: ondernemingen moeten nu investeren

Investeren ondernemingen nu in vernieuwing, duurzaamheid en digitalisering, dan kan dit leiden tot extra productiviteit, extra banen en een hogere winst. Dit blijkt uit de publicatie 'Staat van het mkb 2021', die het Nederlands Comité voor Ondernemerschap recent publiceerde.

23 november 2021 | Door redactie

Volgens de publicatie moet onder andere de toegang tot financiering worden verbeterd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zij moeten betere toegang krijgen tot kapitaal in de vorm van zowel vreemd als eigen vermogen. Er is daarnaast behoefte aan een diverse financieringsmarkt, waar ondernemers niet alleen toegang hebben tot bancaire maar ook alternatieve financieringsvormen. Het Comité stelt voor om via een fonds het eigen vermogen van het mkb te versterken.

Bevordering van duurzame groei

De rijksoverheid zou ook het ondernemersklimaat verder moeten versterken, aldus het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, dat in het leven is geroepen om duurzame groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) te bevorderen. Het Comité berekende eerder dat een investering van € 8 tot 12 miljard kan leiden tot een jaarlijkse extra toegevoegde waarde van € 20 tot 30 miljard. De overheid zou ook moeten inzetten op arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van vaardigheden van ondernemers en werknemers. Ook kan de dienstverlening aan het mkb worden versterkt. Het Comité gaat hiervoor voorstellen doen.

Inspelen op nieuwe technologie

De Staat van het mkb laat het potentieel van het mkb voor economische groei zien. Als ongeveer 10% van het mkb, zo’n 45.000 ondernemingen, meer samenwerken met klanten tijdens onder andere internationalisering en product- of procesinnovatie, dan levert dat onder andere bijna 15.000 banen op en € 670 miljoen extra winstgevendheid. Ondernemers zouden samen met klanten kunnen inspelen op nieuwe technologie en veranderende klantwensen. Uit de publicatie ‘Staat van het mkb 2021’ (pdf) komt ook naar voren dat een groot deel van het mkb van Nederland vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis is doorgekomen.

Bijlagen bij dit bericht