Staatsgarantie bij bedrijfsleningen uitgebreid

Om het bedrijfsleven ruggensteun te geven in de coronacrisis helpt de overheid ook met staatsgarantie op leningen aan ondernemingen. Daarom is de zogeheten GO-regeling uitgebreid.

6 april 2020 | Door redactie

Via de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) staat de overheid voor 50% van de lening garant. Op die manier moeten ondernemingen makkelijker leningen kunnen krijgen bij banken. De financiers kunnen zo immers rekenen op een nogal kapitaalkrachtige partij als extra garantie dat zij het geld ook terugzien.

Garantstelling voor leningen tot € 150 miljoen

Zo’n extra garantie is welkom voor ondernemingen die in deze crisistijd aankloppen bij de bank voor financiering. Daarom zijn de bedragen waar de GO-regeling betrekking op heeft uitgebreid. Nu komen leningen tot een bedrag van € 150 miljoen in aanmerking, dat was € 50 miljoen. Omdat de overheid voor de helft van het bedrag garant staat, is het maximale garantiebedrag nu dus € 75 miljoen. De aanvraag van de GO-garantstelling loopt via de bank.
Het budget voor de GO-regeling voor dit jaar is ook opgehoogd. Oorspronkelijk was er € 200 miljoen beschikbaar, dat is nu € 1,5 miljard.

Ook uitbreiding BMKB en extra geld Qredits

De uitbreiding van de GO-regeling is onderdeel van een enorm pakket aan hulpmaatregelen van het kabinet. Eerder is ook al de zogeheten BMKB-regeling verruimd. Ook met deze regeling biedt de Staat extra garantie voor leningen. De BMKB is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Daarnaast heeft de overheid extra geld toegezegd voor kredietverstrekker Qredits.

NB: Inmiddels zijn de GO-regeling en de BMKB nog verder uitgebreid. Daarover leest u hier meer.

Bijlagen bij dit bericht