Subsidie om mkb-ondernemingen te helpen digitaliseren

9 september 2022 | Door redactie

Tot en met woensdag 30 november kunnen kleine ondernemingen in het mkb subsidie aanvragen om de digitalisering van hun onderneming te bevorderen. Dit kan via de subsidie Mijn Digitale Zaak.

Veel mkb-ondernemers zijn zich bewust van het belang van digitalisering. Digitalisering wordt een gezien als essentiële voorwaarde voor de groei van hun onderneming. Ondernemers willen hier dan ook graag in investeren. Dat kost natuurlijk geld. Ook is het soms de vraag hoe digitalisering van een onderneming het best kan worden aangepakt. Zowel voor financiering als advies kunnen kleine mkb-ondernemingen tot 30 november 17.00 uur terecht bij Mijn Digitale Zaak. 

De-minimisverklaring nodig voor subsidieaanvraag

In totaal zit er € 1.7 miljoen in deze subsidiepot. De subsidie is beschikbaar voor kleine mkb-ondernemingen die over het laatste afgesloten boekjaar 2 tot 50 werknemers in dienst hadden en een jaaromzet hadden van maximaal € 10 miljoen. Ondernemers moeten een de-minimisverklaring afleggen in verband met het verbod op staatssteun. Overheden mogen ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit als staatssteun gezien wordt. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. 

Subsidie voor advies of implementering digitale technologie

De subsidie voor advies of aanschaf en implementering van digitale technologie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500, waarvan maximaal € 500 voor advies. In één aanvraag mogen meerdere offertes opgenomen worden om tot het maximale bedrag te komen. Voor een aanvraag voor Mijn Digitale Zaak via rvo.nl is eHerkenning nodig.