Twee dagen extra voor inwisselen 100 gulden

20 juli 2016 | Door redactie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten om de uiterste inwisseldatum voor het honderdguldenbiljet met twee dagen te verlengen. Formeel lag de datum op 23 juli, maar omdat deze dag op een zaterdag valt, verleent DNB uitstel tot maandag 25 juli.

Het gaat in dit geval om een specifiek honderdguldenbiljet: alleen de coupure van honderd gulden met de tekening van Michiel Adriaenszoon de Ruyter heeft deze uiterste inleverdatum. Voor de overige honderdguldenbiljetten, de Snip en de Uil, geldt een laatste inleverdatum van 1 januari 2032, zoals voor het grootste deel van de guldenbiljetten geldt.

Geen kosten verbonden aan inwisselen honderdguldenbiljet

Aan het inwisselen van de Michiel de Ruyterbiljetten bij DNB zijn geen kosten verbonden. De omwisselkoers staat vast: 1 euro staat voor 2,20371 gulden. DNB biedt een overzicht van de biljetten (tool) die u in de toekomst kunt inleveren. U kunt uw biljetten persoonlijk inleveren of per post opsturen naar DNB. In beide gevallen moet u een aanvraagformulier (pdf) invullen. Vergeet niet om een kopie van het legitimatiebewijs van de indiener mee te sturen!