Vijf alternatieven voor de regels uit de Wft

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft onlangs een beleidsnota gepubliceerd met daarin vijf mogelijkheden om de Wet op het financieel toezicht (Wft) te herzien. Uw organisatie kan tot 1 maart 2017 in een internetconsultatie reageren op deze verbetermogelijkheden.

30 november 2016 | Door redactie

De Wft trad op 1 januari 2007 in werking en is inmiddels al bijna tien jaar oud. Om de nieuwe opzet van de Wft goed aan te laten sluiten op de praktijk, vond er in 2016 een internetconsultatie plaats. Op basis van deze informatie is er onlangs een tweede internetconsultatie geopend. Tijdens deze consultatie kunnen organisaties reageren op vijf verbetermogelijkheden:

  • Optie 1: geen herziening (“nul optie”). Als er wordt gekozen voor deze optie, zal er aandacht worden gegeven aan (lopende) implementatietrajecten. Er worden dan geen structurele wijzigingen doorgevoerd.
  • Optie 2: wetstechnische en redactionele verbeteringen. Bij keuze voor deze optie zal er een redactionele opschoningsactie plaatsvinden. In de uitwerking van de andere opties zijn redactionele aanpassingen echter ook (indirect) aanwezig.
  • Optie 3: verbeteringen binnen het huidige functionele model. Bij keuze voor deze optie zal de Wft worden herzien vanuit het oorspronkelijke cross-sectorale uitgangspunt. Dit houdt in dat de regels op basis van het onderwerp worden geordend.
  • Optie 4: bij keuze voor deze optie wordt de Wft opgebouwd volgens een sectorale indeling. Voor iedere categorie financiële onderneming worden er dan aparte regels opgesteld.
  • Optie 5: bij keuze voor deze optie komen er afzonderlijke sectorale wetten. Dit houdt in dat elk onderwerp of elke categorie financiële producten of ondernemingen een eigen wet krijgt.

Een tussenoplossing is ook mogelijk

De bovenstaande opties zijn niet heilig. In het document is namelijk ook aangegeven dat er tussenoplossingen mogelijk zijn. Het uitgangspunt van een tussenvariant is dat er wordt gezocht naar een combinatie van opties. De uiteindelijke keuze werkt minister Dijsselbloem in 2017 uit in een contourennota. In de Wft en de bijbehorende lagere regelgeving worden ook eisen gesteld aan het minimale opleidingsniveau van financials die werkzaam zijn bij financiële ondernemingen. De kennis (tool) van financials moet namelijk bijgehouden worden met behulp van permanente educatie. Een wijziging van de Wft kan ook gevolgen hebben voor het systeem van de Wft-opleidingen, want dit systeem komt voort uit het toezichtsmodel aan de hand waarvan de Wft is opgebouwd. Een wijziging van deze wet heeft dus ook gevolgen voor de indeling van de vakbekwaamheidseisen.