Vragen over: financiering via een leenovereenkomst

3 juni 2022 | Door redactie

Ondernemingen kunnen onderling afspraken maken om geld te lenen. Dit kan gaan om twee totaal ‘vreemde’ bv’s van elkaar, maar er kunnen ook leenovereenkomsten gesloten worden tussen bv’s die deel uitmaken van dezelfde groep of hetzelfde concern. Bij deze vorm van financiering zijn een aantal aandachtspunten van belang.

Als er leningen tussen bv’s worden gesloten om aan financiering te komen, is het eerste wat belangrijk is dat de leenovereenkomst (tool) schriftelijk wordt vastgelegd. Maak er een serieus document van, waarin u de volledige partijen vermeldt, het bedrag van de lening, de rente, de looptijd, de gestelde zekerheden, enzovoorts. Zorg dat het er allemaal net zo uitziet als wanneer u geld zou lenen bij de bank. 

Lening onder zakelijke omstandigheden

Bij overeenkomsten tussen bv's die deel uitmaken van een groep of concern moet de lening onder zakelijke omstandigheden wordt afgesloten. Stel ook hier altijd de vraag: zou een derde (bijvoorbeeld een bank) onder gelijke omstandigheden een dergelijke lening hebben verstrekt? Als dit niet het geval blijkt, kan de Belastingdienst een eventueel latere afwaardering van de lening bij de schuldeiser bestrijden. Een afwaardering zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden op het moment dat de onderneming van de schuldenaar in zwaar weer terecht komt. De zakelijkheid van een lening komt tot uitdrukking in de looptijd, het rentepercentage en de gestelde zekerheden. Over het algemeen zal een hogere rente van toepassing zijn, als de zekerheden minimaal zijn. Zekerheden stellen is niet verplicht, maar de gestelde zekerheden moeten wel reëel zijn.

Renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zijn renteaftrekbeperkingen opgenomen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de lening wordt verstrekt als gevolg van een dividenduitkering (schuldig gebleven dividend) of een kapitaalverstrekking. Inmiddels is de renteaftrek binnen de vennootschapsbelasting verder beperkt. Zo is met  ingang van 2019 er een algemene renteaftrekbeperking ingevoerd, die ook wel bekendstaat als de ‘earningsstrippingmaatregel’ (zie het verdiepingsartikel) en op 1 januari 2020 zijn er in de Wet op de vennootschapsbelasting hybride mismatch-maatregelen opgenomen in het kader van de antibelastingontwijking. 

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!