Vrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten

Het kabinet stelt in Belastingplan 2021 voor om de TOGS-regeling en de Subsidie vaste lasten vrij te stellen van belastingheffing. Vanwege fiscale regelgeving werden deze coronavergoedingen oorspronkelijk tot de winst gerekend.

15 september 2020 | Door redactie

Als gevolg van de coronapandemie heeft de overheid veel fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Een voorbeeld is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Via de TOGS-regeling konden getroffen ondernemers onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen bij de gemeente. Daarmee konden zij een deel van de lopende kosten dekken.

Tegemoetkoming voor vier maanden
Vanwege de duur van de coronamaatregelen is de TOGS-regeling opgevolgd door de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (Subsidie vaste lasten). De Subsidie vaste lasten is een tegemoetkoming van minimaal € 1.000 tot maximaal € 50.000 voor de financiering van vaste lasten van een mkb-onderneming die getroffen is door de coronacrisis. Onder de vaste lasten vallen onder andere huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Alleen bepaalde sectoren komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Dit hangt samen met de zogeheten SBI-codes van de hoofd- of nevenactiviteit van een onderneming in het Handelsregister.

Geregeld in een beleidsbesluit
Op basis van de wettelijke fiscale bepalingen behoren de vergoeding die ondernemingen ontvangen op basis van de TOGS en de Subsidie vaste lasten tot de winst. In eerdere brieven aan de Eerste en Tweede Kamer werd aangekondigd dat het wenselijk zou zijn om deze regelingen vrij te stellen van belastingheffing. Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren. Op deze manier wordt heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover voorkomen.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.