Zet BNG Duurzaamheidsfonds in als mogelijke financier

Als een organisatie wil investeren in groene energie, de circulaire economie, mobiliteit, sport of een rijke leefomgeving heeft dat een positief effect op het imago. Daarnaast levert het ook direct een (energie)besparing op die vaak snel is terugverdiend. Voor deze investering is natuurlijk geld nodig. Daarvoor is het BNG Duurzaamheidsfonds in te zetten.

3 december 2021 | Door redactie

Het BNG Duurzaamheidsfonds is te besteden aan de financiering van zakelijke duurzame projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het gaat dan om verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen). In totaal stelt het BNG Duurzaamheidsfonds drie soorten leningen: de Standaardlening (aanvragen van € 50.000 tot € 100.000), de Maatwerklening (aanvragen van € 100.000 tot € 2.500.000) en de Sportlening (aanvragen van € 10.000 tot € 500.000). BNG Bank stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het fonds. Het fonds wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de fondsmanager. 

Aanvulling op bestaande energiefondsen

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op bestaande (regionale) energiefondsen zoals de Duurzaamheidslening en het Nationaal Energiebespaarfonds. Het is in het leven geroepen omdat er naast grote investeringsprojecten steeds meer behoefte is aan eenvoudige financiering (tools) van duurzame projecten van middelgrote omvang op lokaal niveau. Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit bij ondernemingen en verenigingen zelf. Met het BNG Duuzaamheidsfonds snijdt het mes aan twee kanten: voor gemeenten is het goed hun hoge duurzaamheidsambities waar te maken en ondernemingen worden in staat gesteld om investeringen te doen. 

Bijlagen bij dit bericht