Zorgen om financieringskansen voor het mkb

13 juni 2022 | Door redactie

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) boerde goed in 2021. Dit komt mede door de coronasteun van de overheid. Toch waren er grote onderlinge verschillen tussen ondernemingen waar te nemen. Een punt van zorg voor de komende tijd is de beperkte toegang tot financiering. Dit is te lezen in een nieuw rapport van SRA, de netwerkorganisatie van accountantskantoren.

Afgelopen jaar liet het mkb ten opzichte van 2020 een omzetstijging zien van ruim 10%. De omzetgroei kwam vooral door het herstel van de economie. Door de lockdowns hebben echter niet alle ondernemingen hier sterk van kunnen profiteren. Per saldo zag bijna 73% van de mkb-ondernemingen de omzet stabiliseren of stijgen. De winst nam in 2021 met bijna 38% toe. Per saldo liet bijna 54% van de ondernemers een stabiele of hogere winst zien ten opzichte van 2020. Bij micro-ondernemingen, minder dan 10 fte, was dat 45%. Dat komt omdat zij minder gebruik konden maken van de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) in vergelijking met grotere ondernemingen. Gemiddeld genomen leverden de steunmaatregelen van de rijksoverheid een positieve bijdrage voor mkb-ondernemingen.

Uitdagingen voor het mkb

Het mkb staat de komende tijd voor grote uitdagingen. Denk onder andere aan de gestegen energieprijzen, de schaarste aan grondstoffen, de personeelstekorten en de koopkrachtdaling. Voor het mkb blijkt het in de praktijk ook niet altijd even makkelijk te zijn om aan financiering te komen. En om te kunnen innoveren en investeren is toegang tot financiering hard nodig. SRA verwacht dat digitalisering en robotisering, gezien de krappe arbeidsmarkt, een impuls zullen krijgen de komende tijd.
Meer is te lezen in het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' (pdf). Deze uitgave bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb en is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-benchmarkdatabase.