Financieringsbegroting berekenen

Rekentool

MS Excel 29.85 kb

10-09-2020

Download deze tool
Een financieringsbegroting is onderdeel van een financieel plan. Met het financieel plan maakt u een analyse van de investeringen en overige kosten die u denkt te maken om uw groeiplannen te realiseren en de inkomsten die u verwacht te genereren met een financiële injectie. In de financieringsbegroting omschrijft u hoe u denkt de financiering van uw plannen rond te krijgen.

Ook de solvabiliteit van uw onderneming moet in orde zijn. Banken en andere verschaffers van vreemd vermogen kijken naar de solvabiliteit om in te schatten wat de risico’s zijn als het misgaat met uw onderneming. Met andere woorden: blijven er in dat geval voldoende middelen over om de leningen af te betalen? Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, en wat uw solvabiliteit is.Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.