VERDIEPINGSARTIKEL

Het belang van het ondernemingsplan

Gaat u een nieuw kantoor starten of overnemen, dan is een ondernemingsplan – ook wel bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan genoemd – een essentieel document. Heeft u een goed ondernemingsplan, dan zullen mogelijke financiers eerder geneigd zijn om u krediet te verstrekken.

Ook vormt het ondernemingsplan een mooie leidraad voor uw kantoor om te zien of u nog steeds op koers zit. Wat moet een goed ondernemingsplan allemaal bevatten?


18 mei 2020 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Hoewel een ondernemingsplan niet verplicht is, is het eigenlijk onmisbaar voor elke onderneming. Met een ondernemingsplan heeft u op uw netvlies hoe u wilt dat uw onderneming eruitziet. Het geeft u ook inzicht in uw ondernemersvaardigheden, uw doelen, uw marktpositie en de haalbaarheid van uw idee. Elk ondernemingsplan bevat de volgende onderwerpen:

 • een samenvatting;
 • een beschrijving van uw idee;
 • een beschrijving van uw onderneming;
 • een financieel plan;
 • een marketingplan;
 • uw persoonlijke gegevens.

Samenvatting en een statement

Een ondernemingsplan begint met een simpele en beknopte samenvatting van maximaal twee A4’tjes waarin u ingaat op uw idee, de markt, potentiële klanten, uw concurrenten en de belangrijkste cijfers uit uw financiële plan.

Naast de samenvatting is een essentieel onderdeel van het ondernemingsplan de beschrijving van uw idee. Bedenk waar u goed in bent, wat u te bieden heeft en welke mogelijke klanten daar behoefte aan hebben.

U heeft dan ook meteen een duidelijke missie, visie en strategie. De missie is een kort statement over het bestaansrecht van uw onderneming en geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals wie bent u, wat doet u, voor wie doet u dat en hoe doet u dat?

Met een visie voorspelt u hoe uw onderneming zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Voor een actieve benadering van de markt ontwikkelt u een strategie waarmee u doelen stelt en de koers van uw onderneming uitzet voor de komende drie jaar.

Concrete beschrijving van wat u gaat doen

Na een beschrijving van uw idee volgt een beschrijving van hoe u daadwerkelijk met uw idee aan de slag gaat. In de beschrijving van uw onderneming moet u heel concreet aangeven wat u gaat doen, hoe u dat gaat doen, waar u voor staat, wat uw doelstellingen zijn en wie uw doelgroep is. Op deze manier ontdekt u vrij snel of uw plannen haalbaar zijn.

De beschrijving van uw onderneming bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rechtsvorm.
  Geef aan voor welke rechtsvorm u kiest en waarom.
 • Parttime ondernemen.
  Heeft u naast uw onderneming nog een baan in loondienst? Schrijf dan op hoe u denkt voldoende tijd te kunnen steken in uw eigen onderneming. Staat er een concurrentiebeding in uw contract? Geef dan aan hoe u daar mee omgaat.
 • Bedrijfsnaam.
  Welke bedrijfsnaam kiest u? En staat u al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Locatie.
  Start u vanuit uw huis of vanuit een pand? Heeft u bepaalde vergunningen of een bestemmingsplan nodig? Gaat u huren of kopen?
 • Verzekeringen, vergunningen en verplichtingen.
  Aan welke wettelijke eisen moet u voldoen? Heeft u bepaalde diploma’s nodig?
 • Algemene voorwaarden.
  Geef aan wat in uw algemene voorwaarden staat of waarom u ze niet heeft opgesteld.
 • Administratie.
  Gaat u dit zelf doen? Of schakelt u een externe boekhouder of accountant in?
 • Personeel.
  Neemt u personeel aan? En zo ja, waarom denkt u werknemers nodig te hebben?
 • Toekomstperspectief.
  Waar wilt u over vijf jaar staan met uw kantoor? Wat gaat u doen om dit doel te bereiken?

Financieel plan

Natuurlijk wilt u het liefst vooraf weten of u winst gaat maken. U wilt duidelijkheid, voor uzelf of omdat u een lening bij de bank of andere investeerders aanvraagt. Een financieel plan helpt u daarbij. Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

 • de investeringsbegroting;
 • de financieringsbegroting;
 • de exploitatiebegroting;
 • de liquiditeitsbegroting;
 • de privébegroting.

Grip op financiën

In uw investeringsbegroting zet u op een rij wat u minimaal aan bedrijfsmiddelen en geld nodig heeft om uw onderneming te starten. Kijk hiervoor een tot drie jaar vooruit. Deze investeringsprognose helpt u om meer overzicht te krijgen. Op deze manier krijgt u grip op uw financiën.

Voorwaarden bij de financiering

In de financieringsbegroting geeft u aan hoe u de financiering wilt regelen. Dit kan met eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie van die twee (zie kader). De voorwaarden die gaan over het terugbetalen van een financiering kunnen minstens zo belangrijk zijn als de financiering zelf. Onderhandel dus over de voorwaarden bij de financiering.

Door uw solvabiliteit te berekenen ziet u in hoeverre uw onderneming schulden op lange termijn kan betalen. Een financier eist vaak dat een startende ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 30%. In de horeca kan dat zelfs oplopen tot zo’n 50%.

Met een exploitatiebegroting, de winst- en-verliesrekening, maakt u inzichtelijk of u de komende drie jaar winst of verlies verwacht te maken. De exploitatiebegroting is in feite de vertaling van uw ambities met uw onderneming in financiële getallen. In een exploitatiebegroting begroot u bedragen per jaar.

De financieringsmogelijkheden voor starters 

Heeft u eigen geld of bezit u bijvoorbeeld een pand? Dan kunt u een deel van dit eigen kapitaal gebruiken voor de financiering van uw kantoor. Behalve eigen vermogen kunt u ook vreemd vermogen aantrekken om in de vermogensbehoefte te voorzien.

Starters
U kunt kiezen uit verschillende financieringsvormen. Steeds vaker gebruiken ondernemers een mix van diverse financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vormen van financiering voor starters zijn: bancaire financiering, bankgarantie, banklening of rekening-courantkrediet, hypothecaire lening, crowdfunding, business angels, leasing (onder meer financieel of operationeel), microkrediet en mkb-krediet, strategische partners, overheidsregelingen en subsidies, borgstellingen, fiscale maatregelen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en familie, vrienden en kennissen.

Liquiditeitsbegroting geeft overzicht

In een liquiditeitsbegroting laat u per maand of per kwartaal uw inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. Met de liquiditeitsbegroting ziet u of u op elk moment voldoende geld heeft op uw betaalrekening om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, maar ook of er ruimte is voor een investering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van nieuwe software.

Zorg dat de bedragen in uw liquiditeitsbegroting inclusief BTW zijn. Op uw exploitatiebegroting zijn bedragen juist exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan ook de BTW-afdrachten aan de Belastingdienst evenals de aflossingen aan financiers.

Privébegroting legt verbinding

Omdat de onderneming uw inkomen moet opleveren, is een privébegroting van belang. Hiermee legt u de verbinding tussen de privéuitgaven en de daarvoor benodigde ondernemerswinst. Als ondernemer krijgt u te maken met wisselende inkomsten. Een groot deel van de uitgaven ligt al vast.

Maak daarom een overzicht van uw uitgaven (reken deze allemaal terug naar een gemiddeld bedrag per maand) en ga hierbij uit van uw huidige uitgavenpatroon. Met dat overzicht weet u welk bedrag u nodig heeft om de privéuitgaven op hetzelfde niveau te houden als u de onderneming start.

Marketingplan zorgt voor aandacht van eventuele klanten

Uw ondernemingsplan moet ook een  marketingplan bevatten, waarin u ingaat op uw doelgroep en de markt. Het marketingplan is een planmatige aanpak om uw product of dienst onder de aandacht te brengen bij eventuele klanten.

Hiervoor heeft u informatie nodig over uw doelgroep, uw onderneming, hoe uw onderneming zich tot de buitenwereld verhoudt, uw marketingdoelen en welke middelen u inzet om klanten uw dienst te laten kopen.

De volgende zaken mogen dus niet ontbreken in uw marketingplan:

 • de doelgroep en een klantonderzoek;
 • de marketingdoelstellingen;
 • een SWOT-analyse;
 • de marketingmix;
 • een presentatie;
 • personeel.

Analyse geeft inzicht

Een SWOT-analyse laat zien hoe uw kantoor zich verhoudt tot de buitenwereld (kansen en bedreigingen) en welk onderdeel extra aandacht vraagt (sterktes en zwaktes). 

Een marketingmix is de combinatie van instrumenten die een onderneming kan inzetten voor het invullen van haar marketingstrategie. De marketingmix bestaat uit vier factoren: product, prijs, promotie en plaats en wordt vaak aangeduid als de 4 P’s. Als de 4 P’s zijn ingevuld is meteen duidelijk wat het product is, voor welke prijs het wordt verkocht, hoe het onder de aandacht wordt gebracht en waar dit is aan te schaffen.

Wilt u meer weten over bedrijfsfinanciering? Neem dan een kijkje op rendement.nl/fatools