VERDIEPINGSARTIKEL

Lenen bij de bank

Of u nu geld nodig heeft voor een nieuwe onderneming of extra kapitaal om de coronapandemie te overleven, één ding is zeker: een bank gaat niet met u in zee als u uw zaken niet op orde heeft.

Heeft u geen goede financieringsaanvraag voorbereid, dan krijgt u geen financiering voor elkaar. Het is dus van belang dat u weet waar een bank op let bij het gunnen van financiering.


27 november 2020 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Financiers kijken bij de beoordeling van een financieringsaanvraag naar een aantal zaken. De bank kijkt als eerste naar u als persoon. Zij willen weten wat voor vlees zij in de kuip hebben. Ook hier geldt het volgende bekende cliché: een goed begin is het halve werk. U krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken.

De bank wil weten wie u bent als ondernemer. De bank moet het idee hebben dat u vertrouwen heeft in uw onderneming. U moet dus goed voorbereid zijn en weten dat u wordt beoordeeld op uw ondernemerskwaliteiten. Zorg ook van tevoren dat u toegang heeft tot een relevant netwerk en afzetmarkt.

Weet welke trends, ontwikkelingen en vooruitzichten spelen in uw branche

Onderbouw met cijfers

Het is ook van belang dat u uw ondernemingsplan, het document waarin uw plannen uitgebreid aan bod komen, onderbouwt met goede cijfers. Beschrijf ook wat uw verdienmodel is en welke aannames uw winst sturen. Is dat bijvoorbeeld het aantal adviesverzoeken dat u denkt te krijgen?

Uiteraard is het belangrijkste dat u beschrijft wat uw producten en diensten zijn. Leg ook vast welke prijzen u gaat vragen en hoeveel winst u denkt te maken. Ook is het van belang om op het netvlies te hebben welke trends, ontwikkelingen en vooruitzichten spelen in uw branche.

Geef inzicht in risico’s

De bank kijkt mogelijk ook of er in uw branche sprake is van grote risico’s of concurrentie. Zorg ervoor dat u kunt antwoorden hoe u daarmee omgaat. Het is daarnaast van belang om inzicht te geven in de kosten van uw onderneming en dat u inzichtelijk maakt wat u moet verdienen om aan al uw financiële verplichtingen te voldoen.

Privéverplichtingen in kaart brengen

Vergeet niet om naast uw zakelijke verplichtingen uw privéverplichtingen in kaart te brengen. Zorg er ook voor dat u op het netvlies heeft wie uw doelgroep is.

Het is handig om iets achter de hand te hebben als waarborg, zodat de financier zijn geld terug kan krijgen als het mis gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld en goederen.

Financiers kijken mogelijk ook naar conjunctuurgevoeligheid: de mate waarin uw onderneming afhankelijk is van de economische groei. Als gevolg van de coronacrisis zal er aankomend jaar mogelijk minder behoefte zijn aan ondersteuning bij investeringen, omdat er hoogstwaarschijnlijk minder ruimte is bij ondernemingen om investeringen te doen. Daarentegen kan een onderneming  in zwaar weer juist weer behoefte hebben aan uw adviezen om faillissement te voorkomen en de zaak weer op de rails te krijgen.

Uw peroneelsbestand

Het is uiteraard ook van belang voor een bank bij het verstrekken van krediet of uw onderneming net start, tot twee jaar oud is, tussen twee en vijf jaar oud is of vijf jaar en ouder. Als uw onderneming al begonnen is, zal een financier natuurlijk ook kijken naar uw financiële prestaties tot dusverre, evenals de groeipercentages van uw onderneming en de solvabiliteit.

Ook zal een financier kritisch uw personeelsbestand doorlopen. De bank zal kijken naar het verloop, naar het aantal vaste werkkrachten en het aantal ingehuurden en het algehele ziekteverzuim. De bank kijkt ook naar de mogelijke invloed van wet- en regelgeving.

Een financieel plan schept duidelijkheid bij een financier

Financieel plan

Om te weten of uw kantoor winst gaat maken, moet u een financieel plan opstellen. Dat schept ook duidelijkheid bij een financier. Een goed financieel plan helpt u daarbij. Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

  • de investeringsbegroting;
  • de financieringsbegroting;
  • de exploitatiebegroting;
  • de liquiditeitsbegroting;
  • de privébegroting.

Grip op uw financiën

In uw investeringsbegroting zet u op een rij wat u minimaal aan bedrijfsmiddelen en geld nodig heeft om uw kantoor te starten of uit te breiden. Kijk daarbij een tot drie jaar vooruit. De investeringsprognose helpt u om meer overzicht te krijgen. Hiermee krijgt u grip op uw financiën.

In de financieringsbegroting geeft u aan hoe u de financiering wilt regelen. Dit kan met eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie van die twee. De voorwaarden voor het terugbetalen van een financiering kunnen minstens zo belangrijk zijn als de financiering zelf. Onderhandel dus goed over de voorwaarden bij de financiering.

De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen samen de beginbalans van uw onderneming.

Maak verschillende scenario’s

Met een exploitatiebegroting of winst-en-verliesrekening laat u zien of u de komende drie jaar winst of verlies denkt te maken. De exploitatiebegroting is eigenlijk de vertaling van uw ambities met uw kantoor in financiële getallen.

Maak verschillende realistische scenario’s. In een exploitatiebegroting begroot u bedragen per jaar. In een liquiditeitsbegroting laat u per maand of per kwartaal uw inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis.

Het kan geen kwaad om een financieringsadviseur in te schakelen

Ruimte voor investering

Met de liquiditeitsbegroting ziet u op elk moment of u voldoende geld heeft op uw betaalrekening om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. U ziet ook of er ruimte is voor een investering, bijvoorbeeld het kopen van nieuwe software. Omdat de onderneming uw inkomen moet opleveren, is het van belang om een privébegroting te maken.

Maak privébegroting

Met een privébegroting legt u de verbinding tussen de privéuitgaven en de daarvoor benodigde ondernemerswinst. Als ondernemer krijgt u te maken met wisselende inkomsten. Een groot deel van de uitgaven ligt al vast.

Maak daarom een overzicht van uw uitgaven en ga hierbij uit van uw huidige uitgavenpatroon. Reken de uitgaven terug naar een gemiddeld bedrag per maand. Met dat overzicht weet u welk bedrag u nodig heeft om de privéuitgaven op hetzelfde niveau te houden als u een onderneming start.

Schakel specialist in

Hoewel u als financial mogelijk veel verstand heeft van financiering kan het geen kwaad om een financieringsadviseur in te schakelen. Uiteraard hangt het van uw eigen kennis en ervaring af of dit loont.

Een financieringsadviseur heeft in ieder geval verstand van de financieringsmarkt en heeft goede contacten in zijn netwerk. Hij kan u snel duidelijkheid geven over uw financieringsmogelijkheden. Of u kiest voor een financieringsadviseur of niet, vraag in iedere geval offertes op bij verschillende financiers en neem de voorwaarden van die offertes goed door.

Geef een goede pitch

Zit u eenmaal met een kopje koffie tegenover een vertegenwoordiger van de bank, dan moet u kort en bondig kunnen vertellen waarom de bank met u zaken zou willen doen. Uiteraard zijn het ondernemingsplan en het financieringsplan van belang, maar uzelf mondeling kunnen verkopen is minstens zo belangrijk.

Dit gebeurt in de praktijk vaak met een mondelinge presentatie waarin u kort en bondig, vaak puntsgewijs, uw product of dienst verkoopt: de pitch. Het uiteindelijke doel van zo’n pitch is natuurlijk de lening binnenslepen en met een goede pitch vergroot u uw kansen daarop aanzienlijk. Een goede pitch bevat de volgende elementen, die ook uitvoerig aan bod moeten komen in het ondernemingsplan:

  • Wie bent u als ondernemer? Ga in op uw achtergrond, waarom u ondernemer bent of wilt worden, en uw ervaringen en netwerk.
  • Wat doet uw kantoor en wat is uw verdienmodel?
  • Wie zijn uw klanten? Vertel ook hoe u uw diensten onder de aandacht wilt brengen.
  • Wat zijn uw sterke punten? Geef aan waarom klanten diensten bij u zouden willen afnemen en waarom juist uw kantoor onderscheidend is. 
  • Hoeveel geld heeft u nodig en waarvoor? Geef ook aan hoeveel geld u zelf investeert en hoeveel u aanvullend nodig hebt. Laat zien wat de investeerder daarvoor terugkrijgt.
Bij een non-bancaire financier gelden de zelfde criteria

Bank is belangrijkste financieringsbron

Uit de Financieringsmonitor van het CBS (januari 2019) blijkt dat bankleningen nog steeds de belangrijkste bron van financiering aan het bedrijfsleven zijn (63%). Van ondernemingen in het mkb gaf 24% aan een financieringsbehoefte te hebben.

Van deze groep kreeg uiteindelijk 84% financiering rond. Wordt dit percentage opgedeeld in micro-, klein- en middenbedrijf, dan geldt voor het microbedrijf 80%, voor het kleinbedrijf 91% en voor het middenbedrijf 93%.

Andere bronnen

Voor het mkb is bancaire financiering nog steeds de grootste bron van financiering. Vanuit Private Equity en Venture Capital wordt ook financiering verstrekt aan het mkb. En ook non-bancaire financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, worden steeds populairder.

Maar ook als u bij een non-bancaire financier aan tafel zit, gelden de hiervoor behandelde criteria: een goed ondernemingsplan, een goed financieringsplan, een sterke presentatie en eventueel een goede adviseur. Bereid u in ieder geval goed voor voordat u bij de bank aanklopt.