VERDIEPINGSARTIKEL

Qredits biedt meer dan financiering

Startende ondernemers die geen ervaring of startkapitaal hebben, krijgen niet zomaar een lening bij de bank. Of als ze een sociale onderneming beginnen, willen ze soms liever een kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Deze ondernemers kunnen onder meer terecht bij Qredits, voor financiering maar ook voor coaching en trainingen.


28 oktober 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is tot stand gekomen in samenwerking met Qredits


Qredits is de grootste niet-bancaire financier voor ondernemers in Nederland. De stichting zonder winstoogmerk wil dé sociale kredietverstrekker van Nederland zijn. Hiervoor bieden ze financieringsvormen met redelijke tarieven, en gratis training, opleiding en coaching van de individuele ondernemer.

De afgelopen 11 jaar heeft Qredits 25.000 ondernemers gefinancierd, voor een totaalbedrag van bijna € 500 miljoen. Veruit de meeste van deze ondernemers zijn starters of ondernemers uit het kleinbedrijf, die niet altijd toegang hebben tot financiële diensten via het reguliere circuit.

Qredits biedt ondernemers naast kredietoplossingen een combinatie van tools en coaching. Hiermee wil Qredits:

  • het starten van een eigen onderneming stimuleren;
  • (startende) ondernemers een weloverwogen keuze laten maken voor het ondernemerschap;
  • (startende) ondernemers meer start- en overlevingskansen bieden;
  • (startende) ondernemers de mogelijkheid geven om financieel/economisch onafhankelijk te worden;
  • een brug vormen voor deze (startende) ondernemers om door te groeien naar de reguliere financiële sector.

Gericht op ondernemers

De producten en diensten van Qredits zijn gericht op ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij het starten of voortzetten van hun onderneming, maar geen financiering krijgen bij de bank en geen ondersteuning kunnen afnemen tegen een commercieel tarief.

Dit zijn doorgaans ondernemers die:

  • in het bezit zijn van een goed onderbouwd ondernemingsplan en hiervoor een bedrijfskrediet nodig hebben;
  • een potentieel levensvatbaar idee hebben, dat met ondersteuning kan worden omgezet in een volledig ondernemingsplan;
  • nu nog onvoldoende ondernemersvaardigheden hebben en deze wel met ondersteuning willen ontwikkelen;
  • die coaching nodig hebben bij de start of continuering van hun onderneming.
Qredits biedt ondernemers ook een corona-overbruggingskrediet

Verschillende zakelijke kredieten

Qredits biedt vier soorten zakelijke kredieten: het microkrediet, het MKB-krediet, de bedrijfshypotheek en het flexibel krediet. Voor sociaal ondernemers heeft Qredits het sociaal krediet met aantrekkelijke voorwaarden.

Ook is het mogelijk een bedrijfsmiddel te leasen. Daarnaast kunnen ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis tijdelijk bij Qredits terecht voor een overbruggingskrediet.

Microkrediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, met een looptijd van 1 tot 10 jaar. Qredits rekent een lagere rente voor sociale ondernemers.

MKB-krediet

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van € 50.000 tot € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB, met een looptijd van 1 tot 10 jaar. Qredits rekent ook hier een lagere rente voor sociale ondernemers.

Daarnaast kan een ondernemer voor deze lening gebruikmaken van de BMKB-borgstelling. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Bedrijfshypotheek

Voor ondernemers die een bedrijfspand, kantoorruimte of winkelpand willen kopen, of die voor de voorraad een opslagruimte nodig hebben, biedt Qredits een bedrijfshypotheek. Dit is een lening vanaf € 50.000 tot € 250.000 om zakelijk onroerend goed mee te financieren. De looptijd is 1 tot 20 jaar. Ondernemers kunnen hierbij kiezen uit lineaire en annuïtaire aflossing.

Flexibel krediet

Het flexibel krediet of werkkapitaalkrediet is voor ondernemers die tijdelijk extra geld nodig hebben voor hun onderneming. Het biedt extra financiële ruimte wanneer een ondernemer een kortlopende financiële behoefte heeft om bijvoorbeeld laat of niet betalende klanten op te kunnen vangen.

Het flexibel krediet is een krediet van € 5.000 tot €25.000 dat flexibel kan worden opgenomen. Qredits rekent alleen rente over het opgenomen bedrag. Het totaal geleende bedrag bij Qredits (inclusief de limiet van het flexibel krediet) mag niet meer zijn dan € 250.000.

Lease

Bij het leasen van een bedrijfsmiddel via Qredits regelen zij de financiering. Het gaat om financial lease, waarbij de ondernemer economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel. Het voordeel daaraan is dat hij hierdoor mag afschrijven op het bedrijfsmiddel en de fiscale aftrekmogelijkheden kan toepassen.

In principe kan een ondernemer elk bedrijfsmiddel, nieuw of gebruikt, leasen. Een aanbetaling is niet noodzakelijk. Naast het aankoopbedrag kan hij bij Qredits ook de btw meefinancieren. Het kredietbedrag is maximaal € 50.000 inclusief BTW.

Overbruggingskrediet

Ondernemers die door corona zijn getroffen kunnen bij Qredits terecht voor een overbruggingskrediet. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Qredits voert het overbruggingskrediet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het is een microkrediet van maximaal €25.000 voor bestaande ondernemers. De looptijd bedraagt maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden niet afgelost hoeft te worden. Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden. De rente bedraagt in het eerste jaar slechts 2%, daarna wordt dit 5,75%.

Bij dit overbruggingskrediet biedt Qredits een gratis CrisisCoach om in deze crisistijden ondernemers onafhankelijk telefonisch te coachen.

Overbruggingskredieten stuwen groei Qredits

In de eerste negen maanden van 2020 heeft Qredits voor een totaalbedrag van €72 miljoen aan zakelijke kredieten aan het mkb verstrekt. Dit is 12% meer dan in de eerste drie kwartalen van 2019.

Deze groei is voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal corona-overbruggingskredieten. Het aantal verstrekte overige kredieten was minder in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

In de beginfase van de coronacrisis konden ondernemers met een krediet bij Qredits een uitstel van aflossing aanvragen gedurende een periode van zes maanden, tegen slechts 2% rente. Meer dan 5.500 ondernemers hebben hiervan gebruikgemaakt.

Coaching voor ondernemers

Naast kredieten biedt Qredits ook coaching. Dit zorgt er volgens het bedrijf voor dat meer ondernemers na drie jaar nog actief zijn, dan het landelijk gemiddelde.

Onderwerpen waarbij coaching beschikbaar is zijn onder meer financiën en administratie, marketing en verkoop, personeelszaken en algemene coaching. Deze coachingtrajecten bestaan uit een afspraak per maand, gedurende maximaal een half jaar. Ze zijn gratis voor kredietklanten van Qredits.

Voor begeleiding bij een ondernemingsplan brengt Qredits een bedrag van € 200 in rekening. Hiervoor krijgt de ondernemer tot maximaal drie maanden coaching bij het opstellen van een ondernemingsplan

Qredits Academy

Als verdere aanvullende dienst heeft Qredits de Academy. Dit is een verzamelplaats voor de vormen van educatie en ondersteuning die Qredits aan ondernemers biedt.

Met e-learnings, fysieke één op één begeleiding of groepsgewijze ondersteuning kunnen ondernemers hulp krijgen bij het schrijven van een ondernemingsplan of financieel plan. Ook zijn er trainingen op gebieden als marketing, financiële administratie, belastingen en HR.

Om beginnende ondernemers zo goed mogelijk voor te bereiden op het ondernemerschap is er de Ondernemersschool. Er is een aparte Ondernemersschool voor Migranten.

Zo wordt Qredits steeds vaker het startpunt voor ondernemersvragen, in plaats van een hulptraject voor financiële ondersteuning.Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.