Hoe werkt het leasen van bedrijfsmiddelen?

21 juli 2020

Onze onderneming wil bedrijfsmiddelen gaan leasen, maar wat is dat precies? En kunnen we het bedrijfsmiddel dan later wel zelf kopen zodat het eigendom wordt?

Als uw onderneming gaat leasen, stelt de leasemaatschappij (de lessor) het bedrijfsmiddel tegen een vaste vergoeding ter beschikking aan uw onderneming (de lessee). De afspraken legt u vast in een leaseovereenkomst. Daarin maakt u ook afspraken over de leasetermijn. Meestal kan uw onderneming na afloop van de leasetermijn gebruikmaken van een contractueel overeengekomen optie tot koop van het bedrijfsmiddel. Leasing kent  de varianten: financial en operational lease.

Eigendom

Financial lease is feitelijk een vorm van huurkoop. Uw onderneming verkrijgt de eigendom van het bedrijfsmiddel pas na betaling van de laatste termijn. De maandelijkse leasebedragen die u betaalt, zijn deels een aflossing voor het bedrijfsmiddel. Pas na betaling van de slottermijn van de leaseovereenkomst wordt uw onderneming eigenaar van het geleasete bedrijfsmiddel.

Als sprake is van operational lease, zorgt de leasemaatschappij voor de verzekering, de wegenbelasting (bij een leaseauto) en het onderhoud. Deze lasten worden verrekend in de bedragen die u maandelijks in termijnen betaalt voor het leasen van het bedrijfsmiddel. Daarbij is er nog een onderscheid tussen full en netto operational lease:

  • Bij full operational lease laat uw onderneming bijna alle financiële en operationele zorg over aan de leasemaatschappij. Het bedrijfsmiddel staat op de balans van de leasemaatschappij, u kunt er dus niet op afschrijven. De leasemaatschappij is juridisch én economisch eigenaar van het leaseobject.
  • Houdt uw onderneming het onderhoud, de reparatie, verzekering, vervangend vervoer en zulke zaken in eigen hand, dan is sprake van netto operational lease. In dat geval ligt het economisch risico bij uw onderneming als lessee. Het geleasete bedrijfsmiddel blijft op de balans van de leasemaatschappij.


Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.