Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?

23 december 2020

De rekening-courantschuld aan mijn bv is flink opgelopen. Ik betaal hierover een rente, die op de schuld wordt bijgeschreven. Levert dit problemen op?

Zowel een dividenduitkering als een salarisverhoging heeft directe belastingheffing tot gevolg. Daarom kiezen dga’s er vaak voor om het geld dat zij opnemen uit de bv te boeken als schuld in rekening-courant aan de bv. De rente wordt gemakshalve jaarlijks op de schuld bijgeschreven. Blijft dat bij relatief kleine bedragen, dan is er niet veel aan de hand. Maar vaak loopt de schuld in de loop der jaren zo hoog op dat het de aandacht van de Belastingdienst trekt. Als de geldlening niet op zakelijke voorwaarden is gebaseerd, kan de Belastingdienst (vaak) met succes stellen dat de gelden in feite definitief uit de bv zijn gehaald. Is dit het geval, dan wordt het bedrag van de schuld gezien als een dividenduitkering waarover in 2021 26,9% (in 2020 nog 26,25%) inkomstenbelasting moet worden betaald.

Lening niet aflossen

Daarnaast kan de bv een boete krijgen omdat geen aangifte dividendbelasting is gedaan. Een lening in rekening-courant is onder meer niet zakelijk als u geen aflossingsschema met uw bv heeft afgesproken, of als u de lening niet kunt aflossen. Een lage rente en het ontbreken van zekerheidstellingen aan de bv zijn ook indicaties dat de lening niet zakelijk is. Het kabinet heeft aangegeven per 1 januari 2023 een wet wil invoeren die al te hoge schulden bij de eigen bv aanpakt. Die ingreep komt er kort gezegd op neer dat schulden die een dga bij zijn eigen bv heeft van meer dan € 500.000 belast worden in box 2. Dit om het aangaan van excessieve schulden door dga’s bij hun eigen bv te ontmoedigen. Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd.