Wanneer is sprake van een valutarisico?

24 juli 2019

Onze onderneming wil in het buitenland zakendoen. Wanneer lopen we een valutarisico?

Een valutarisico loopt u als u zakendoet in landen met een andere munteenheid dan de euro. Met een schommelende wisselkoers heeft u geen zekerheid over de exacte aankoopprijs van een product of dienst in euro’s. Een valutakoers die vijf of tien procent in waarde stijgt of daalt, kan zomaar funest zijn voor uw winstmarge. Doet u zaken buiten de eurozone, maak dan in elk geval een risicoanalyse: hoe stabiel (of juist: instabiel) is de koers van de valuta waarin u gaat handelen? Zijn er ontwikkelingen die wijzen op een koersval of -stijging? Check ook een aantal gegevens van de eigen onderneming. Bijvoorbeeld:

  • Hoe hoog is het percentage van de omzet in een andere valuta dan de euro?
  • Kunnen verliezen worden doorberekend aan klanten?
  • Wat zijn de consequenties van een koerswijziging voor uw concurrentiepositie?

Vreemde valuta

Tegen een (dreigend) valutarisico kunt u zich op drie manieren indekken:

  • Via een valutatermijntransactie waarin u met buitenlandse klanten of leveranciers vastlegt tegen welke koers u koopt of verkoopt. Als u over bijvoorbeeld drie of zes maanden een betaling in vreemde valuta ontvangt of moet doen, weet u precies welk bedrag u in euro’s ontvangt of kwijt bent. Het nadeel is dat u niet kunt profiteren van een gunstige koersschommeling.
  • Met valutaopties waarmee u het recht koopt om tegen een vastgestelde prijs valuta te kopen of te verkopen. Op die manier kunt u een eventueel verlies beperken. Leidt de koers op de einddatum tot een gunstiger resultaat, dan gebruikt u de valuta-optie niet. Uw (maximale) verlies is dan de premie die u voor de optie betaalt. Met een vreemdevalutarekening. In dat geval hoeft u geen uitzonderlijke termijncontracten af te sluiten. Bovendien blijft het margeverlies tussen aan- en verkopen van vreemde valuta u bespaard.