Wat doet de ECB eigenlijk in deze ook financiële crisis?

26 maart 2020

De Nederlandse overheid heeft een pakket noodmaatregelen gepresenteerd, maar wat doet de Europese Centrale Bank (ECB) eigenlijk in deze ook financiële crisis?

De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB. Dat geld kunnen ze daarna weer goedkoper uitlenen aan hun klanten, bijvoorbeeld ondernemers die krap bij kas zitten. 

Obligaties

Een andere manier om het voor ondernemingen goedkoper te maken is de opkoop van obligaties door de ECB. Als uw onderneming ergens geld vandaan wil halen, kunt u dit doen door obligaties uit te geven. Dit houdt in dat u het gewenste financieringsbedrag opdeelt, bijvoorbeeld in stukken van € 1.000. Investeerders kunnen dan voor € 1.000 zo’n schuldbewijs kopen en krijgen hierbij een rentevergoeding.

Met een obligatie betaalt u gedurende de looptijd niets terug. Heeft de obligatie een looptijd van vijf jaar, dan moet u de houder van de obligatie op een vooraf afgesproken datum terugbetalen. In de tussentijd betaalt u wel rente over het  uitstaande bedrag. Dit wordt de couponrente genoemd. Die couponrente betaalt u over een vaste periode, bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar. In die zin lijkt een obligatie op een aflossingsvrije lening. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan en vergoedt als tegenprestatie rente aan de crediteur.

De ECB heeft aangekondigd tot eind van 2020 voor € 120 miljard extra aan obligaties op te kopen, waarvan een groot deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het ook voor ondernemingen goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren. Daarnaast is er een speciaal ‘programma’ opgericht, het Pandemic Emergency Purchase Program. Ook hierbij gaat het om opkopen van bedrijfs- én staatsobligaties voor een extra bedrag van € 750 miljard.