Wat is een kredietunie?

7 juli 2020

Wij zoeken financiering voor onze onderneming en hoorden van kredietunies. Wat zijn dat en hoe werken ze?

Kredietunies zijn steeds belangrijker voor het mkb. Een kredietunie bestaat uit een groep van ondernemingen uit het mkb die via een gemeenschappelijke kas geldleningen aan de leden van de kredietunie verstrekt.

Ondernemingen vormen coöperatie                          

De ondernemingen vormen samen een coöperatie. Hierdoor zijn zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer lid van de kredietunie. Als de kredietnemer succes behaalt, zorgt de coöperatieve structuur ervoor dat beide partijen hier voordeel van hebben. Bij een kredietunie kan uw onderneming een lening krijgen tot een maximum van € 250.000.

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is de belangenvereniging voor kredietunies en stimuleert de invoering van een stelsel van kredietunies.Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.