Aanmerkelijk belang (box 2)

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die hij uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit tarief bedraagt in 2019 nog 25%. In 2020 wordt het box 2-tarief verhoogd van 25% naar 26,25%, zo staat in het Belastingplan 2019. In 2021 klimt het tarief verder naar 26,9%. Het optrekken van het tarief in box 2 is mede een gevolg van het besluit in het regeerakkoord van 2017 om de komende jaren het mes te zetten in de vennootschapsbelasting (VPB). De VPB daalt juist van 20% en 25% naar 15% en 20,5% in 2021. Wel heeft het kabinet de stijging van het box 2-tarief aangepast, want volgens eerdere plannen zou het tarief stijgen naar 28,5%.

 

Infographics

Betalen in box 2

Aanmerkelijk belang (box 2) Publicatiedatum 04-09-2019

Als het even meezit haalt u inkomen uit uw onderneming, zoals dividend. Ook over die inkomsten moet u uiteraard afrekenen met de Belastingdienst, en wel in box 2 van...

Dividendbelasting

Dividend Publicatiedatum 13-08-2019

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen.

Vraag en antwoord

Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?
Zowel een dividenduitkering als een salarisverhoging heeft directe belastingheffing tot gevolg. Daarom kiezen dga’s er vaak voor om het geld dat zij opnemen uit de bv te boeken als schuld in rekening-courant aan de bv. De rente wordt gemakshalve jaarlijks op de schuld bijgeschreven.... Lees het hele antwoord