Inlenersaansprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid. Er wordt een vangnet gecreëerd voor de afdracht van loonheffingen en BTW. Betaalt de uitlenende organisatie (dus het uitzendbureau, detacheringsbureau of de onderaannemer) de heffingen niet (volledig), dan kan de Belastingdienst ze alsnog bij de inlenende organisatie komen halen. Organisaties kunnen zich echter wel indekken tegen deze inlenersaansprakelijkheid. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de onderneming gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag.

 

Vraag en antwoord

Wat is het nut van een g-rekening?
Leent uw organisatie personeel in, bijvoorbeeld via een uitzend- of detacheringsbureau, dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen... Lees het hele antwoord