Tools bij uw vakblad Logo-Fiscaal-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw vakblad aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale vakblad.

 

Fiscaal Rendement 12-2021

icon-infographic-square De nieuwe thuiswerkvergoeding (infographic)
icon-reglementen-square Regeling thuiswerkvergoeding (reglement)
icon-infographic-square Box 3-heffing in 2021 (infographic)
icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-beslisbomen-square Aangifte loonheffingen (thema)
icon-toolbox-square Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen (toolbox)
icon-stappenplan-square Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete (stappenplan)
icon-toolbox-square Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure (toolbox)

 

Fiscaal Rendement 11-2021

icon-infographic-square De BOF in de Successiewet (infographic)
icon-rekentool-square Erf- en schenkbelasting bij bedrijfsopvolgingsfaciliteit (rekentool)
icon-beslisbomen-square Fiscale eenheid (thema)
icon-artikel-square De nieuwe fiscale eenheid vennootschapsbelasting (verdiepingsartikel)
icon-video Meer winst valt in 2022 onder het lage VPB-tarief (video)
icon-checklist-square Zelf pensioen opbouwen als dga (checklist)
icon-checklist-square De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen (checklist)
icon-artikel-square Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht? (verdiepingsartikel)

 

Fiscaal Rendement 10-2021

icon-rekentool-square Erf- en schenkbelasting bij bedrijfsopvolgingsfaciliteit (rekentool)
icon-rekentool-square Berekening erfbelasting en schenkbelasting (rekentool)
icon-checklist-square Voordeliger innoveren met de WBSO (checklist)
icon-beslisbomen-square Successiewet (thema)
icon-toolbox-square Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering (toolbox)
icon-checklist-square Is crowdfunding iets voor de onderneming? (checklist)
icon-stappenplan-square De algemene werking van crowdfunding (stappenplan)
icon-checklist-square Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie (checklist)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat zijn de voordelen van een elektrische auto? (vraag & antwoord)
icon-toolbox-square Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen (toolbox)
icon-video-square Auto van de zaak niet zakelijk gebruikt (video)

 

Fiscaal Rendement 9-2021

icon-thema-square Prinsjesdag (thema)
icon-elearning-square De geschiedenis van Prinsjesdag (e-learning)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Uw werknemers van een fiets voorzien (checklist)
icon-vragen-en-antwoorden-square Is een werkonderbreking nodig voor de 30%-regeling? (vraag & antwoord)
icon-checklist-square De 30%-regeling correct toepassen (checklist)
icon-infographic-square De nieuwe KOR (infographic)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wanneer ben ik ondernemer voor de BTW? (vraag & antwoord)
icon-infographic-square Herziening van de BTW (infographic)

 

Fiscaal Rendement 8-2021

icon-maatwerkbrief-square Bezwaarschrift tegen heffing box 3 (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Overzicht gerichte vrijstellingen (checklist)
icon-elearning-square De geschiedenis van Prinsjesdag (e-learning)
icon-thema-square Prinsjesdag (thema)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Kan ik als IB-ondernemer ook een fiets van de zaak aanschaffen? (vraag & antwoord)
icon-artikel-square Pas uw pensioenovereenkomsten aan (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Voorbereidingen treffen voor overgang naar nieuw pensioenstelsel (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Het UBO-register in de praktijk (verdiepingsartikel)
icon-infographic-square Het UBO-register (infographic)

 

Fiscaal Rendement 7-2021

icon-checklist-square De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij (checklist)
icon-infographic-square Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting (infographic)
icon-video-square Praktijk bepaalt of zzp'er werknemer is (video)
icon-toolbox-square Zo past u de ondernemersregelingen correct toe (toolbox)
icon-artikel-square De verschoonbare termijnoverschrijding (verdiepingsartikel)
icon-stappenplan-square Berekening LIV en LKV controleren (stappenplan)
icon-infographic-square Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV? (infographic)
icon-infographic-square Vanaf 1 juli 2021 nieuwe BTW-regels voor e-commerce (infographic)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-infographic-square Het UBO-register (infographic)
icon-artikel-square Het UBO-register in de praktijk (verdiepingsartikel)

 

Fiscaal Rendement 6-2021

icon-rekentool-square Bereken de KIA en de EIA (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? (vraag & antwoord)
icon-video-square Minimumloon per uur berekenen (video)
icon-thema-square Minimumloon (thema)
icon-artikel-square Wees voorbereid op de aanstaande pensioenwijzigingen (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Pas uw pensioenovereenkomsten aan (verdiepingsartikel)
icon-infographic-square Verschillende pensioenregelingen (infographic)
icon-checklist-square De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij (checklist)
icon-artikel-square Boekenonderzoek en wat wel en niet is toegestaan (verdiepingsartikel)
icon-toolbox-square Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst (toolbox)
icon-infographic-square Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (infographic)

 

Fiscaal Rendement 5-2021

icon-maatwerkbrief-square Standaard bezwaarschrift Belastingdienst (maatwerkbrief)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek fiscale eenheid BTW (maatwerkbrief)
icon-stappenplan-square Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon (stappenplan)
icon-maatwerkbrief-square Bezwaarschrift tegen heffing box 3 (maatwerkbrief)
icon-infographic-square Vakantiebijslag betalen over het loon (infographic)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-thema-square Bestuurdersaansprakelijkheid (thema)

 

Fiscaal Rendement 4-2021

icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)
icon-toolbox-square Zo past u de ondernemingsregelingen correct toe (toolbox)
icon-video-square De gevolgen van Brexit in een notendop (video)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek? (vraag & antwoord)
icon-rekentool-square LIV en jeugd-LIV berekenen (rekentool)
icon-infographic-square Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV? (infographic)
icon-rekentool-square BIK berekenen (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 3-2021

icon-rekentool-square AOW-leeftijd bepalen (rekentool)
icon-maatwerkbrief-square Beoordeling doorlopend afwisselend gebruik bestelauto (maatwerkbrief)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-stappenplan-square De auto van de zaak in de loonadministratie (stappenplan)
icon-checklist-square Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie (checklist)
icon-checklist-square De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij (checklist)
icon-checklist-square Alles wat u moet regelen vanwege corona (checklist)
icon-thema-square Aangifte BTW (thema)

 

Fiscaal Rendement 2-2021

icon-tabel-square Loonbelastingtabellen (tabel)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-stappenplan-square Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) (stappenplan)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld Pensioenontslagbeding (overeenkomst)
icon-checklist-square Zelf pensioen opbouwen als dga (checklist)
icon-rekentool-square AOW-leeftijd bepalen (rekentool)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-nieuws-square Normbedragen binnenlandse en buitenlandse dienstreis 2021 (nieuws)

 

Fiscaal Rendement 1-2021

icon-toolbox-square Onderhoud een goed contact met de Belastingdienst (toolbox)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat houdt de energie-investeringsaftrek (EIA) in? (vraag & antwoord)
icon-rekentool-square Bereken de KIA en de EIA (rekentool)
icon-thema-square Ondernemersaftrek (thema)
icon-rekentool-square Fiscale winstberekening inkomstenbelasting (rekentool)
icon-infographic-square Stappenplan werkkostenregeling (infographic)
icon-infographic-square De gebruikelijkheidstoets (infographic)
icon-infographic-square Vaste kostenvergoedingen (infographic)
icon-checklist-square Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen (checklist)

 

Fiscaal Rendement 13-2020

icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-checklist-square Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak (checklist)
icon-infographic-square Elektrische auto van de zaak in de toekomst (infographic)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-rekentool-square LIV en jeugd-LIV berekenen (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Welke zaken vallen onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)? (vraag & antwoord)
icon-toolbox-square Apart geregeld: de IB voor de directeur-grootaandeelhouder (toolbox)
icon-infographic-square Fiscale reserves (infographic)

 

Fiscaal Rendement 12-2020

icon-thema-square Fiscale eenheid (thema)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek fiscale eenheid BTW (maatwerkbrief)
icon-rekentool-square Bereken de KIA en de EIA (rekentool)
icon-toolbox-square Alle ondernemersregelingen op een rij, van starten tot staken (toolbox)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB (maatwerkbrief)
icon-rekentool-square Eenmanszaak of bv? (rekentool)
icon-infographic-square De weg naar het gebruikelijk loon (infographic)
icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)
icon-thema-square Aangifte BTW (thema)

 

Fiscaal Rendement 11-2020

icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-stappenplan-square Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting (stappenplan)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB (maatwerkbrief)
icon-infographic-square Verliesverrekening in de IB en VPB (infographic)
icon-vragen-en-antwoorden-square Komt een dga ook in aanmerking voor een fiets van de zaak? (vraag & antwoord)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag? (vraag & antwoord)
icon-thema-square Loonbeslag (thema)

 

Fiscaal Rendement 10-2020

icon-stappenplan-square Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting (stappenplan)
icon-artikel-square Profiteren van innovatieve projecten met de innovatiebox (verdiepingsartikel)
icon-checklist-square De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij (checklist)
icon-checklist-square BTW-aangifte checken (checklist)
icon-toolbox-square Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte (toolbox)
icon-thema-square Zelfstandigen zonder personeel (thema)

 

Fiscaal Rendement 9-2020

icon-thema-square Echtscheiding (thema)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap? (vraag & antwoord)
icon-rekentool-square Box 3-heffing (rekentool)
icon-stappenplan-square Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting (stappenplan)
icon-artikel-square De praktijk van inlenersaansprakelijkheid voor uw onderneming (verdiepingsartikel)
icon-thema-square Inlenersaansprakelijkheid (thema)
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat is het verschil tussen verticaal toezicht en horizontaal toezicht? (vraag & antwoord)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 8-2020

icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-infographic-square Wat valt in welke box en waarom? (infographic)
icon-thema-square Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (thema)
icon-rekentool-square AOW-leeftijd bepalen (rekentool)
icon-artikel-square Pensioenopties voor de dga (verdiepingsartikel)
icon-thema-square Pensioenakkoord (thema)
icon-artikel-square Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer (verdiepingsartikel)

 

Fiscaal Rendement 7-2020

icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak (checklist)
icon-rekentool-square Rittenadministratie personenauto's (rekentool)
icon-checklist-square Wat is geen loon voor de WKR? (checklist)
icon-checklist-square Overzicht gerichte vrijstellingen (checklist)
icon-rekentool-square AOW-leeftijd bepalen (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 6-2020

icon-thema-square Minimumloon (thema)
icon-rekentool-square Stukloon berekenen (rekentool)
icon-maatwerkbrief-square Bezwaarschrift tegen heffing box 3 (maatwerkbrief)
icon-stappenplan-square Berekening LIV en LKV controleren (stappenplan)
icon-thema-square LKV en (jeugd-)LIV (thema)
icon-thema-square Ondernemersaftrek (thema)
icon-rekentool-square Fiscale winstberekening inkomstenbelasting (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 5-2020

icon-thema-square Bestuurdersaansprakelijkheid (thema)
icon-infographic-square Bestuurdersaansprakelijkheid (infographic)
icon-infographic-square Fiscale eenheid in de VPB (infographic)
icon-checklist-square De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij (checklist)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB (maatwerkbrief)

 

Fiscaal Rendement 4-2020

icon-maatwerkbrief-square Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling belastingen (maatwerkbrief)
icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek fiscale eenheid BTW (maatwerkbrief)
icon-toolbox-square Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen (toolbox)
icon-toolbox-square Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte (toolbox)

 

Fiscaal Rendement 3-2020

icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-infographic-square Elektrische auto van de zaak in de toekomst (infographic)
icon-stappenplan-square Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling (stappenplan)
icon-checklist-square Overzicht gerichte vrijstellingen (checklist)
icon-stappenplan-square Berekenen eindheffing werkkostenregeling (stappenplan)
icon-toolbox-square De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (toolbox)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)

 

Fiscaal Rendement 2-2020

icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-checklist-square Verplicht en verboden eindheffingsloon (checklist)
icon-stappenplan-square Berekenen eindheffing werkkostenregeling (stappenplan)
icon-stappenplan-square Omgaan met beslag op het loon (stappenplan)

 

Fiscaal Rendement 1-2020

icon-maatwerkbrief-square Einde inhoudingsplicht melden aan Belastingdienst (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Urencriterium inkomstenbelasting (checklist)
icon-rekentool-square Fiscale winstberekening inkomstenbelasting (rekentool)
icon-stappenplan-square Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting (stappenplan)

 

Fiscaal Rendement 13-2019

icon-checklist-square Zelf pensioen opbouwen als dga (checklist)
icon-thema-square Tarieven 2020 (thema)
icon-rekentool-square Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 12-2019

icon-rekentool-square Eenmanszaak of bv? (rekentool)
icon-stappenplan-square Berekening LIV en LKV controleren (stappenplan)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)

 

Fiscaal Rendement 11-2019

icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Het opgeven van bezittingen in box 3 (checklist)
icon-rekentool-square Bereken uw investeringsbegroting (rekentool)
icon-rekentool-square Fiscale winstberekening inkomstenbelasting (rekentool)
icon-checklist-square Zelf pensioen opbouwen als dga (checklist)
icon-overeenkomst-square Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder (dga) (overeenkomst)

 

Fiscaal Rendement 10-2019

icon-checklist-square BTW en uw administratieverplichting (checklist)
icon-analyse-square Eigenrisicodragerschap WGA vergelijken (marktanalyse)
icon-maatwerkbrief-square Modelbrief reisverklaring (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)

 

Fiscaal Rendement 9-2019

icon-overeenkomst-square Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Leenovereenkomst tussen vennootschappen (overeenkomst)
icon-stappenplan-square Auto van de zaak voor uw werknemer: kopen of leasen? (stappenplan)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-stappenplan-square Aanvraag Verklaring geen privégebruik auto (stappenplan)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.