Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 geïntroduceerd als nieuwe, eenvoudigere manier om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te behandelen. Onder de WKR kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 2020 gaat voor de eerste € 400.000 van de loonsom waarschijnlijk een verhoogde vrije ruimte van 1,7% gelden. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat een voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel. 

Uitgelicht

Gerichte vrijstelling voor VOG per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 mogen werkgevers de kosten voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast vergoeden aan werknemers...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Belastingplan 2020: verhoogde vrije ruimte

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt per 2020 hoger. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd....

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Nieuwe berekening branche-eigen producten per...

Werkgevers moeten per 2020 op een andere manier berekenen wat de waarde is van de vergoeding of verstrekking van een branche-eigen...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Langer de tijd voor aangifte eindheffing WKR

Werkgevers krijgen langer de tijd om aangifte te doen van de eindheffing van de werkkostenregeling (WKR). Dat staat in het Belastingplan...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Toolboxen

De werkkostenregeling toepassen in 6 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

Elke werkgever kan een percentage van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers doen zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden....

Tools

Verdiepingsartikelen

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Er zijn uiteindelijk vier...

De concernregeling aan de hand van vier steekwoorden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 16-08-2019

Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling betalen ondernemingen 80% eindheffing over het meerdere. Die afrekening moet elke werkgever apart maken....

Infographics

Zakelijk diner onbelast vergoeden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Als een werknemer gaat dineren met een zakelijke relatie en een collega voor de gezelligheid aanschuift, kan uw organisatie de kosten van dat diner achteraf voor haar...

Stappenplan werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Binnen dit systeem mogen werkgevers maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom...

E-learning

Vrije ruimte
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 05-12-2016
Noodzakelijkheidscriterium
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 07-11-2016

Vraag en antwoord

Dubbele huisvesting bij twee dagen per week in hotel voor werk?
Is er sprake van dubbele huisvesting, dan mag u gedurende twee jaar de kosten van huisvesting vergoeden. In deze situatie gaat het echter om een tijdelijk verblijf in een hotel. De tweejaarstermijn geldt in dit geval niet. Er bestaat geen discussie over de zakelijkheid van deze kosten... Lees het hele antwoord