BIK voor fiscale eenheid komt later

Fiscale eenheden kunnen waarschijnlijk niet al op 1 januari 2021 een aanvraag doen voor de investeringssubsidie BIK. De Europese Unie moet eerst nog beoordelen of de huidige vormgeving van de BIK voor fiscale eenheden door de beugel kan.

30 november 2020 | Door redactie

Meerdere ondernemingen binnen één concern kunnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (infographic) vormen. De Belastingdienst ziet deze bv’s dan als één belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat zij maar één keer aangifte hoeven te doen, en dat de ondernemingen onderling winsten en verliezen mogen verrekenen.

Buitenlandse investeringen uitgesloten van BIK

Bij de introductie van de baangerelateerde investeringkorting (BIK) zijn er specifieke regels opgesteld voor de fiscale eenheid. De BIK is een tijdelijke crisismaatregel die ondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen een korting geeft op de loonheffingen. Voor investeringen tussen € 20.000 en € 5 miljoen is die korting 3,9% van het investeringsbedrag.
Het kabinet wil voorkomen dat concerns die naast een Nederlandse ook een buitenlandse tak hebben over de grens investeringen doen en via de Nederlandse vestiging de BIK kunnen opstrijken. Want de BIK is nu net bedoeld om de investeringen in eigen land aan te zwengelen. Daarom is dit in de regelgeving voorkomen.
Maar een Europese rechter zou kunnen oordelen dat die vormgeving in strijd is met de vrijheid van vestiging in de Europese Unie, zo schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Daarom heeft het kabinet de Europese Commissie gevraagd of deze beperking van de BIK kan worden gelabeld als ‘geoorloofde steun’. Het kabinet stelt alles in het werk om ‘zo spoedig mogelijk, liefst al in januari 2021’ duidelijkheid te krijgen.

Algemene BIK op 1 januari 2021 van start

Om te voorkomen dat de BIK vertraagd raakt, heeft het kabinet de onderdelen die over de fiscale eenheid gaan nu even uit het wetsvoorstel gehaald. Zo kan de regeling toch gewoon per 1 januari 2021 ingaan. Als er een positief oordeel van de Commissie komt, worden de delen over de fiscale eenheid weer toegevoegd en zullen die dus op een later moment in werking treden. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat de Commissie een positief oordeel zal vellen. Als dat zo is, kunnen fiscale eenheden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 de BIK aanvragen. Wijst de Commissie de vormgeving af, dan zullen de percentages van de BIK in het algemeen met terugwerkende kracht worden verhoogd.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Bereken de KIA en de EIA
Tools | Rekentools