Doek valt voor tijdelijke overgangsmaatregel fiscale eenheid

18 december 2018 | Door redactie

De tijdelijke overgangsmaatregel voor fiscale eenheden in de vennootschapsbelasting loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2019 krijgen dus alle fiscale eenheden in Nederland te maken met de spoedmaatregelen van het kabinet, waardoor zij mogelijk meer belasting kwijt zijn. Een verlenging van de tijdelijke verzachting lijkt er namelijk niet in te zitten.

De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB) heeft afgelopen jaar een fikse deuk opgelopen door een arrest van het Europese Hof van Justitie. De Belastingdienst ziet ondernemingen binnen de fiscale eenheid als één belastingplichtige. Bovendien kunnen zij onderling winsten en verliezen verrekenen.

Kabinet komt met spoedmaatregel fiscale eenheid

Maar die douceurtjes gelden alleen voor dwarsverbanden binnen Nederland. Een onderneming met een dochterbedrijf in het buitenland kan geen fiscale eenheid vormen en ziet dus ook de voordelen aan zijn neus voorbij gaan. Dat is discriminatie, aldus het Europese Hof.
Om een lek in de schatkist te voorkomen, heeft het kabinet naar aanleiding van dat arrest een noodverband gelegd. Dat komt erop neer dat sommige onderdelen van de fiscale eenheid behandeld moeten worden alsof er géén eenheid bestaat. Een gevolg daarvan kan zijn dat ondernemingen minder rente kunnen aftrekken op onderlinge schulden.

Tijdelijke drempel voor beperking renteaftrek

Om met name kleinere fiscale eenheden wat lucht te geven, heeft staatssecretaris Snel van Financiën een tijdelijke drempel ingesteld voor het toepassen van de beperking van de renteaftrek. Voor onderlinge schulden binnen de fiscale eenheid waarvan de rentes opgeteld onder de € 100.000 blijven, geldt de beperking niet. Wel moest de schuld op 25 oktober 2017 al bestaan.
Door die tijdelijke drempel zou het mkb de tijd krijgen om te zorgen dat onderlinge schulden niet geraakt zouden worden door de spoedmaatregelen. Bijvoorbeeld door schulden af te bouwen of ondernemingen te laten fuseren. Maar de overgangsmaatregel loopt eind 2018 af. Per 1 januari 2019 krijgen dus alle fiscale eenheden met de beperking van de renteaftrek te maken.

Kabinet voelt niets voor verlenging overgangsmaatregel

Hoewel bijvoorbeeld het Register Belastingadviseurs al meerdere keren om verlenging heeft gevraagd, lijkt Snel daar niet voor te voelen.  In zijn antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer (pdf, pagina 12) wijst de staatssecretaris erop dat de aftrekbeperking een ‘antimisbruikmaatregel’ is. Een permanente drempel zou ‘de suggestie wekken dat misbruik tot een bepaald bedrag is toegestaan’. Wel heeft het kabinet eerder de terugwerkende kracht van de spoedwet verschoven van 25 oktober 2017 naar 1 januari 2018. Dat scheelt een hoop rekenwerk. Verder is het streven om nog deze regeerperiode een toekomstbestendige vervanger op te tuigen voor de fiscale eenheid.