Dubbele verliesneming concerns niet meer mogelijk

19 september 2017 | Door redactie

Dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten de fiscale eenheid maar binnen één concern wordt onmogelijk. Dit is een uitvoeringsregel uit de motie Van Vliet. Hiermee wordt voorkomen dat hetzelfde verlies twee keer tot uitdrukking zou kunnen komen bij de moedermaatschappij van de fiscale eenheid.

Bij schuldvorderingen van een tot de fiscale eenheid behorende maatschappij op een tussenmaatschappij, een topmaatschappij of een buitenlandse belastingplichtige maatschappij van dezelfde fiscale eenheid (tool) is de fiscus extra alert. In het aangenomen wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid is namelijk geregeld dat verliezen op een  vordering bij de fiscale eenheid niet in aftrek mag worden gebracht als deze verliezen verband houden met verliezen die bij een andere maatschappij binnen die fiscale eenheid worden of zijn geleden. Volgens de motie Van Vliet zat er in de bestaande situatie een lek bij schuldvorderingen buiten de fiscale eenheid maar binnen het concern.

Uitgangspunt voor afwaardering vorderingen

In het Belastingplan 2018 is aangegeven dat het uitgangspunt blijft dat de afwaardering van fiscale vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft. Verliezen op schuldvorderingen (of soortgelijke vermogensbestanddelen) van een tot de fiscale eenheid behorende maatschappij kunnen op een verbonden lichaam niet in aftrek worden gebracht, als deze  verband houden met verliezen die bij een andere concernmaatschappij binnen die fiscale eenheid worden of zijn geleden.