Einde fiscale eenheid is onherroepelijk

19 augustus 2015 | Door redactie

Ontvangt u een beschikking van de fiscus waarin wordt aangegeven dat u niet langer een fiscale eenheid voor de BTW vormt, dan kunt u hier niet tegen in bezwaar of beroep. Volgens Rechtbank Den Haag is dit namelijk een niet voor bezwaar vatbare beschikking.

U kunt met uw bv een fiscale eenheid voor de BTW vormen met een andere onderneming als de ondernemingen financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verbonden zijn. De fiscale eenheid houdt van rechtswege op te bestaan als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. De inspecteur kan het einde van een fiscale eenheid BTW meedelen in een beschikking. In een recente rechtszaak ontdekte een schoonmaakonderneming dat tegen zo’n beschikking geen bezwaar mogelijk is.

Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking

In deze zaak ging het om een onderwijsinstelling van twaalf basisscholen die de schoonmaak in eigen beheer ging doen en daarvoor een aparte bv oprichtte. De onderwijsinstelling en het schoonmaakbedrijf vormden per 6 mei 2009 een fiscale eenheid voor de BTW. De inspecteur stuurde op 21 december 2012 een beschikking dat de fiscale eenheid BTW per 1 januari 2013 zou worden beëindigd. Er was volgens de inspecteur niet langer voldaan aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid. Het schoonmaakbedrijf vond dat niet terecht en ging in bezwaar tegen deze beschikking. De rechter stelde echter dat de beschikking niet openstond voor bezwaar, omdat het niet ging om een ‘voor bezwaar vatbare beschikking’. De fiscale eenheid eindigt namelijk van rechtswege als er niet langer is voldaan aan de voorwaarden. De rechter hield de beschikking dus in stand.
Rechtbank den Haag, 30 juni 2015, ECLI (verkort): 8694