Fiscale eenheid behoudt renteaftrek door tijdelijke drempel

24 april 2018 | Door redactie

De spoedmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor fiscale eenheden hebben een hoop ondernemingen zenuwachtig gemaakt. Maar zij krijgen iets meer lucht. Staatssecretaris Snel van Financiën komt met een overgangsmaatregel waardoor met name mkb'ers de negatieve gevolgen van de maatregelen kunnen voorkomen.

De fiscale eenheid (tools) is een populair onderdeel van het Nederlandse belastingstelsel. Ondernemingen binnen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) kunnen bijvoorbeeld onderlinge verliezen met elkaar verrekenen. Maar het enthousiasme over de fiscale eenheid is onlangs ruw verstoord door het Europese Hof van Justitie. Dat vindt namelijk dat Nederland discrimineert, door de voordelen van de fiscale eenheid niet toe te kennen aan ondernemingen met een buitenlandse dochter.

Kabinet komt met spoedmaatregelen

Het kabinet vreest dat er naar aanleiding van de uitspraak van het Hof meer ondernemingen zullen aankloppen voor belastingvoordeel en heeft een noodverband aangelegd. Dat komt erop neer dat sommige regelingen binnen de VPB moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat.
Dit betekent dat ook puur Nederlandse fiscale eenheden plots te maken kunnen krijgen met bijvoorbeeld beperkingen in de renteaftrek. En de spoedmaatregelen hebben bovendien een terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 uur. Dat is de datum waarop de advocaat-generaal van het Hof zijn conclusie in deze zaak heeft gepubliceerd.

Drempel voor toepassen beperkte renteaftrek

Over de spoedmaatregelen ontstond al snel gemor, zeker ook over de terugwerkende kracht van de maatregelen. Eerder bleek al dat er zo’n 100.000 fiscale eenheden zijn in ons land, en die moeten dus allemaal gaan uitpluizen of de spoedmaatregelen hen raken.
Staatssecretaris Snel van Financiën erkent nu de ‘hardheid’ van de maatregelen, zo schrijft hij in antwoord op Kamervragen. En hij komt het mkb tegemoet met een overgangsmaatregel. Snel stelt tot eind 2018 een drempel in voor het toepassen van de beperking van de renteaftrek. Voor onderlinge schulden binnen de fiscale eenheid waarvan de rentes opgeteld onder de € 100.000 blijven, geldt de beperking niet. De schuld moest op 25 oktober 2017 – en om 11:00 uur dus – al bestaan.

Vervanger van de fiscale eenheid

Volgens Snel krijgt met name het mkb op deze manier de gelegenheid om de negatieve gevolgen va de spoedmaatregelen te voorkomen. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat er een nieuw fiscaal systeem komt dat de fiscale eenheid vervangt. Dat wordt nog een hele toer, want ‘vrijwel elke regeling in de VPB kent een samenloop met de huidige fiscale-eenheidsregeling’, schrijft Snel. Hij verwacht de nieuwe regeling in elk geval voor het eind van deze kabinetsperiode aan de Tweede Kamer aan te bieden.
Vanwege de uitspraak van het Hof lijkt het principe dat alle transacties binnen de fiscale eenheid worden toegerekend aan de moedermaatschappij niet meer terug te komen. Maar het onderling verrekenen van winsten en verliezen blijft wél, verwacht Snel.