Fiscus mag bv in FE BTW aansprakelijk stellen

19 januari 2016 | Door redactie

Bij openstaande schulden van een fiscale eenheid BTW mag de Belastingdienst onderdelen van de fiscale eenheid aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid is niet in strijd met het Europese recht. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

In deze zaak ging het om een organisatie die onderdeel uitmaakte van een fiscale eenheid voor de BTW (tool). De fiscale eenheid kreeg een naheffingsaanslag BTW over het eerste en tweede kwartaal van 2012, maar kon die niet betalen. Uiteindelijk stelde de Belastingdienst de organisatie aansprakelijk voor de niet-betaalde BTW (tool) van de fiscale eenheid. De organisatie vond die aansprakelijkstelling niet terecht en ging naar de rechter.

Geen strijd met het Europese recht

Bij de rechter stelde de organisatie dat de aansprakelijkstelling binnen de fiscale eenheid BTW in strijd was met het Europese recht. De aansprakelijkstelling voldeed namelijk niet aan de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. Het gerechtshof gaf uiteindelijk aan dat er in de BTW-richtlijn niets was opgenomen over de fiscale eenheid BTW. De regeling was volgens de rechter evenredig, omdat de fiscus anders geen belastingschulden kon innen. De fiscale eenheid bestond immers alleen fiscaal. Daarnaast kwam de rechtszekerheid ook niet in het geding, omdat de fiscus de fiscale eenheid bij voor bezwaar vatbare beschikking vaststelde. De aansprakelijkstelling bleef dus in stand.
Gerechtshof Amsterdam, 28 mei 2015, ECLI (verkort): 4071