Niet-belastingplichtige toch in fiscale eenheid

12 april 2013 | Door redactie

Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat als een lidstaat het toestaat dat natuurlijke- en rechtspersonen die geen BTW-ondernemer zijn toch in een fiscale eenheid voor de BTW kunnen worden opgenomen, dit niet in strijd is met de Europese regelgeving.

In ons land is in de Wet op de omzetbelasting opgenomen dat u ondernemer voor de BTW moet zijn om in een fiscale eenheid te kunnen worden opgenomen. Daarnaast moet u als rechtspersoon of natuurlijk persoon op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar verbonden zijn. Ook moet u in Nederland wonen of hier een vaste inrichting hebben. Maar niet in alle EU-landen is het nodig dat u belastingplichtig voor de BTW bent. In de betreffende zaak ging het om Ierland. In dit land is het niet verplicht dat alle personen BTW-plichtig zijn voor opname in de fiscale eenheid. Daar was niet iedereen het mee eens.

Fiscale eenheid BTW voor niet-belastingplichtige

De Commissie van de EU vond dat het bij personen ook kon gaan om niet-belastingplichtigen en die konden volgens hen niet opgenomen worden in een fiscale eenheid. Het Hof was het hier niet mee eens en verwierp het beroep. Uit de bepaling viel namelijk volgens hen niet af te leiden dat deze zo moest worden uitgelegd zoals de Commissie aangaf. In Ierland kunnen niet-belastingplichtigen dus onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW. Maar dit gaat dus niet voor ons land gelden!!
Hof van Justitie, 9 april 2013, nr. C-85/111