Seksclub met STAK heeft toch fiscale eenheid

6 februari 2014 | Door redactie

Er is sprake van een fiscale eenheid voor de BTW als ondernemingen financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verweven zijn. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat de fiscale eenheid in stand kan blijven als het gaat om de certificaten van aandelen via een Stichting Administratiekantoor (STAK).

In deze zaak draaide het om twee bv´s. Dochteronderneming XXX bv dreef een onderneming die het mogelijk maakte voor prostituees om hun diensten aan te bieden. De gegadigden van de prostituees betaalden een toegangsprijs aan XXX bv, maar verdere transacties werden direct door de dames zelf afgehandeld. De aandelen van XXX bv werden gehouden door een Stichting Administratiekantoor (STAK). De certificaten van die aandelen van deze onderneming waren in bezit van X bv. De aandelen van X bv werden gehouden door de dga van X bv, die bovendien de enige bestuurder van de STAK was.

Moeder-bv draait op voor naheffingsaanslag

De inspecteur oordeelde dat de bv’s een fiscale eenheid vormden. Hij sloeg daarom de moeder-bv aan voor de BTW en legde daarbij een boete op. De moeder-bv had namelijk verzuimd aangifte te doen. De beide bv’s gingen tegen deze naheffingsaanslag en boete in beroep. Zij waren namelijk van mening dat zij geen fiscale eenheid vormden. Xbv betoogde dat ze niet de aandelen van XXX bv in handen had, maar slecht de certificaten van de aandelen. Certificaathouders van aandelen ontvangen vaak wel dividend, maar hebben geen stemrecht op de algemene aandeelhoudersvergadering. Daarmee had X bv dus geen zeggenschap over XXX bv, wat een belangrijke voorwaarde is voor een fiscale eenheid. Toch veegde de Hoge Raad dit bezwaar van tafel. X bv genoot namelijk niet alleen indirect alle inkomsten, maar haar dga kon als enige bestuurder van de STAK alsnog de aan de aandelen verbonden zeggenschap uitoefenen. De verwevenheid tussen de beide bv’s was volgens de Hoge Raad overduidelijk. De naheffingsaanslag aan de fiscale eenheid bleef dus in stand.
Hoge Raad, 31 januari 2014, ECLI (verkort): 145

Nut en noodzaak van het certificeren van aandelen

In het aprilnummer van BV Rendement leest u meer over het certificeren van aandelen met behulp van een Stichting Administratiekantoor. Hier zijn verschillende voor- en nadelen aan verbonden. Heeft u nog geen abonnement? Neem dan een proefabonnement om kennis te maken met BV Rendement.