Spoedreparatie fiscale eenheid VPB definitief

23 april 2019 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft groen licht gegeven voor de spoedreparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB). De spoedwet heeft daarmee definitief terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

De Tweede Kamer heeft de spoedreparatie in de fiscale eenheid voor de VPB (tool) in februari goedgekeurd. Eigenlijk zou de Senaat het wetsvoorstel begin maart al afhameren. Maar zover kwam het niet, want het CDA wilde eerst nog antwoord op een paar vragen. De partij maakte zich vooral zorgen over de terugwerkende kracht van de wet.

Snel: terugwerkende kracht geoorloofd

Staatssecretaris Snel van Financiën antwoordde op de vragen dat er hier sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’, en dat de terugwerkende kracht dus door de beugel kan. Ook is getoetst of het wetsvoorstel uitvoerbaar is, en dat blijkt zo te zijn. Nu is de spoedwet dus alsnog goedgekeurd door de Eerste Kamer. Alleen de PVV-fractie stemde tegen.

Europees Hof vindt fiscale eenheid discriminerend

De reparatie is nodig vanwege een arrest van het Europese Hof van Justitie van vorig jaar. Het Hof oordeelde namelijk dat Nederland discrimineert met de fiscale eenheid in de VPB. Concerns met een buitenlandse tak kunnen namelijk niet zo’n eenheid vormen. Nederland zou sommige voordelen van dit fiscale regime daarom ook moeten toestaan voor ondernemingen met bijvoorbeeld een dochterbedrijf over de grens.

Delen van fiscale eenheid ‘wegdenken’

Maar de regering wilde daar niet aan en kwam met een andere oplossing om het lek in de Nederlandse schatkist te dichten. Die spoedreparatie houdt kort gezegd in dat sommige delen van de fiscale eenheid behandeld moeten worden alsof er geen eenheid bestaat. In de tussentijd werkt het kabinet aan een vervanger van de fiscale eenheid. Die zou er nog voor het eind van deze kabinetsperiode moeten zijn.

Datum terugwerkende kracht verschoven

Aanvankelijk zou de wet terugwerkende kracht krijgen tot 25 oktober 2017 om 11:00 uur. Dit is de datum waarop de advocaat-generaal van het Europese Hof zijn advies uitbracht in deze zaak. Ook de advocaat-generaal vond dat de fiscale eenheid discriminerend was. Later heeft het kabinet deze datum verschoven naar 1 januari 2018. Op die manier hoeven fiscale eenheden binnen één belastingjaar niet met twee verschillende regimes te rekenen.

Criteria voor terugwerkende kracht

De Senaat stemde ook nog over een motie van het CDA. Volgens die partij zijn er ondanks de uitleg van Snel vraagtekens te plaatsen bij de terugwerkende kracht in dit wetsvoorstel. Daarom vroeg de motie het kabinet om nog eens op papier te zetten wat nu de criteria zijn om aan fiscale maatregelen terugwerkende kracht te geven. Staatssecretaris Snel had de motie eerder ontraden, omdat deze criteria volgens hem al helder genoeg zijn. De motie kreeg niet genoeg steun in de Eerste Kamer.