Spoedwet fiscale eenheid is onuitvoerbaar

14 juni 2018 | Door redactie

De Raad van State heeft in haar advies over de Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangegeven dat deze niet uitvoerbaar is voor de Belastingdienst omdat de benodigde toezichtexpertise niet op korte termijn beschikbaar zal zijn. De Belastingdienst zelf heeft ook flinke twijfels over de uitvoerbaarheid. Belastingadviseurs onderstrepen dit ook.

Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 februari jl. aangegeven dat de renteaftrekregeling een ongerechtvaardigde discriminatie van binnenlandse moeders met buitenlandse dochtervennootschappen vormt waarvoor in sommige gevallen de renteaftrek niet mogelijk is. Nederland moest dus zijn wetgeving inzake de fiscale eenheid (tool) voor de vennootschapsbelasting aanpassen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit wetsvoorstel onlangs ingediend bij de Tweede Kamer.

Wet is moeilijk uitvoerbaar

Maar al snel na de indiening kwamen er diverse geluiden uit de praktijk over de uitvoerbaarheid van de wet. Zo gaf de Belastingdienst aan dat de wet niet of moeilijk uitvoerbaar is. Belastingadviseurs onderschrijven dit geluid. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting roepen meer vragen op dan dat ze vragen beantwoorden, geven de adviseurs aan. Bovendien twijfelen zij aan de noodzaak van de spoedwet. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft juist aangegeven dat hij op de hulp van de belastingadviseurs rekent om de uitvoering van de wet te laten slagen.
In haar advies over de Wet spoedreparatie fiscale eenheid heeft de Raad van State deze meningen ook onderstreept. Zij geeft aan dat deze niet uitvoerbaar is voor de Belastingdienst omdat de benodigde toezichtexpertise niet op korte termijn beschikbaar zal zijn. 

Aanpassing scheelt een hoop werk

De adviseurs verwachten niet dat de beide Kamers de reparatiewet nog zullen tegenhouden. Maar ze geven wel het advies mee om de terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017 uit het wetsvoorstel te halen en deze bijvoorbeeld te laten ingaan op 1 januari 2018. Die aanpassing scheelt een hoop werk en zou de schatkist weinig kosten.