Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

1 december 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen. Hierdoor sluit de regeling van de fiscale eenheid weer aan bij het EU-recht.

Door de aanname van het wetsvoorstel vindt er een uitbreiding van de regeling
voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting plaats, waardoor de regeling weer aansluit bij het EU-recht. Het voorstel zorgt ervoor dat een vennootschap onder voorwaarden een fiscale eenheid kan vormen met een (tussenliggende) buitenlandse vennootschap uit een lidstaat van de EU. 

Buitenlandse fiscale eenheid mogelijk

Een buitenlandse fiscale eenheid is nu mogelijk tussen:

  • zustermaatschappijen, als de aandelen worden gehouden door een moedermaatschappij die is gevestigd in een andere EU-lidstaat;
  • een moedermaatschappij en een kleindochter in Nederland, als de tussenliggende      dochtermaatschappij in een EU-lidstaat is gevestigd.